spekter.no>Brudd i forhandlingene med Norsk Flygelederforening

14. juni ble det brudd i forhandlingene mellom Spekter og Norsk Flygelederforening og oppgjøret går til mekling.

-Det er beklagelig at vi ikke klarte å komme til enighet til tross for at det ble gitt et tilbud med samme ramme som for andre ansattgrupper i Avinor, uttaler Spekters forhandlingsleder Anne-Kari Bratten i en kommentar.

Tidspunkt for meklingen er foreløpig ikke fastsatt.