spekter.no>Ber medlemmene evaluere IA-avtalen

Spekter ber nå alle medlemsvirksomheter om å delta i en evaluering av IA-avtalen. -Vi ønsker en systematisk vurdering av aktiviteter og tiltak knyttet til avtalen, slik at vi er godt forberedt til forhandlinger om eventuell videreføring etter denne periodens utløp, sier administrerende direktør Lars Haukaas.

Den nåværende IA-avtalen varer til 31. desember 2013. Spekter har derfor satt i gang et arbeid for å evaluere den eksisterende avtalen. Første steg i evalueringen er en spørreundersøkelse, som går til alle Spekters medlemmer. Resultatene vil bli presentert på Møteplass IA den 17. oktober, hvor deltakerne får anledning til å komme med utdypende kommentarer og innspill.

- Medlemmenes erfaringer vil være et viktig grunnlag for hva som skal være Spekters syn på innholdet i en eventuell ny avtale, og vi håper dere vil sette av tid til å svare på undersøkelsen og dermed være med å påvirke avtalen, oppfordrer Haukaas.

IA-avtalen finner du her:

Arbeidsdepartementets samleside med dokumenter knyttet til IA-avtalen: