spekter.no>Baklengs inn i fremtiden
Anne-Kari Bratten mener løsningen på både tidsklemma og arbeidskraftsbehovet ligger i individuelt tilpassede arbeidstidsordninger, ikke redusert arbeidsinnsats.
Anne-Kari Bratten mener løsningen på både tidsklemma og arbeidskraftsbehovet ligger i individuelt tilpassede arbeidstidsordninger, ikke redusert arbeidsinnsats.

- Forslaget om 35-timers arbeidsuke for småbarnsforeldre er strengt tatt allerede en realitet. Kvinner jobber i snitt 30 timer inklusive overtid, og menn 37 timer. Det er derfor helt andre tiltak vi trenger i familie-, likestillings- og arbeidslivspolitikken, sier Anne-Kari Bratten, viseadm. direktør i Spekter.

I Aftenposten 15. oktober sier forsker Jörgen Larsson ved Universitetet i Göteborg at småbarnsforeldre bør få redusert arbeidstiden til 35 timer i uken. Likestillingspolitisk rådgiver i YS Hege Herø støtter dette i samme avis.

- Dette er å gå baklengs inn i fremtiden, og Likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen bør snarest mulig legge forslaget til side, sier Bratten. 

I dag er det slik at 41 prosent av sysselsatte kvinner jobber deltid, mot 13 prosent av mennene. Nær 50 prosent av mødrene jobber deltid, men bare fem prosent av fedrene.

- Fortsatt er det altså kvinnene som tilpasser arbeidstiden til familiens behov, sier Bratten.  
I en undersøkelse Norstat har gjennomført på vegne av Spekter svarte over halvparten av de deltidsarbeidende kvinnene at de ville jobbet mer dersom de fikk tilpasset arbeidstiden til sine individuelle behov.

- For mange arbeidsgivere er det krevende å etablere slike ordninger innenfor de kollektive systemen. Løsningen på tidsklemma ligger derfor i en fornuftig praktisering og tilpasning av arbeidstidsbestemmelsene for å møte behovet til den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver. Dette er fullt mulig å gjøre innenfor dagens Arbeidsmiljølov.  I stortingsmelding etter stortingsmelding skriver Regjeringen at den samlede arbeidsinnsatsen må øke om vi skal kunne opprettholde dagens standarder i velferdssamfunnet. Det er flere, ikke færre, arbeidstimer Norge trenger, understreker Bratten.