spekter.no>Uførepensjon på vent
Statsminister Jens Stoltenberg og arbeidsminister Hanne Bjurstrøm presenterte Regjeringens forslag til ny uføretrygd. (Foto: Lise Åserud/Scanpix.)
Statsminister Jens Stoltenberg og arbeidsminister Hanne Bjurstrøm presenterte Regjeringens forslag til ny uføretrygd. (Foto: Lise Åserud/Scanpix.)

Spekter støtter regjeringens tiltak som skal gjøre det lettere å kombinere uføretrygd og arbeid. For Spekter har det vært en forutsetning at den nye uføreordningen må styrke arbeidslinjen, den må være bærekraftig og den må utformes slik at den får legitimitet.

- Det er mye positivt i regjeringens forslag, men jeg registrerer at viktige problemstillinger blir skjøvet på. Jeg stiller meg undrende til at regjeringen utsetter den endelige beslutningen om å gjennomføre prinsippet om at levealdersjusteringen også må gjelde for uføres alderspensjon og i stedet skisserer en midlertidig løsning fram til 2018. Det er også grunn til å stille spørsmål ved om den nye modellen bidrar til å mobilisere arbeidskraft, sier administrerende direktør i Spekter Lars Haukaas.

Når det gjelder ytelsene i de offentlige uførepensjonene, foreslår regjeringen at de justeres som følge av forslaget om endring i reglene for beskatning av uførepensjon. Dette for å sikre at kjøpekraften opprettholdes.

- Spekter forutsetter at eventuelle endringer gjennomføres på en slik måte at arbeidsgivers utgifter til ordningen ikke økes, sier Haukaas.