spekter.no>Spekter støtter kryssløp fra ambulansefag til helsearbeiderfaget

Spekter har nylig avgitt svar på høring, der vi støtter at det igangsettes forsøk med kryssløp fra Vg2 ambulansefag til Vg3 helsearbeiderfaget.

Spekter er opptatt av at det skal være samsvar mellom antall elever og tilbud av læreplasser slik at man unngår å opprette Vg3 i skole. Kryssløpet vil gi fleksibilitet slik at tilbudet om Vg2 ambulansefag kan bli gitt på flere skoler. Dette er viktig for å sikre god geografisk spredning og tilstrekkelig kapasitet, heter det blant annet i Spekters høringsuttalelse.