spekter.no>Oftest streik i helsesektoren
Faforapporten "Streik ved norske sykehus" ble presentert i dag.
Faforapporten "Streik ved norske sykehus" ble presentert i dag.

Helsesektoren blir oftest rammet av arbeidskamp, og Spekter har derfor bedt Fafo se på bruken av streik i norske sykehus. Rapporten viser at mange av streikene har vært politiske markeringer eller hatt som mål å lufte ut intern misnøye.

- En streik i helsesektoren rammer syke mennesker, og må derfor ikke brukes i politisk kamp eller for å lufte ut intern misnøye i fagbevegelsen, sier Lars Haukaas, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Lufter ut misnøye

Rapporten "Streik ved norske sykehus" er skrevet av Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke ved forskningsstiftelsen Fafo, og ble lagt frem på et frokostmøte hos Fafo i dag. Minst 9 av de 14 streikene etter 1982 som Fafo har klassifisert politiske markeringer eller har som mål å lufte ut intern misnøye.

- Den tradisjonelle arbeidskampen må ikke få utvikle seg til å kunne bli rene politiske demonstrasjonsaksjoner. Dette vil undergrave legitimiteten til den egentlige arbeidskampen. sier Lars Haukaas. 

Alle streiker i sykehusene rammer pasientene på en eller annen måte. 

- Streik skal kunne brukes også i helsesektoren, men hensynet til pasientenes sikkerhet må alltid ivaretas. Vi ønsker derfor å få en debatt rundt prinsippene for bruk av streik i sykehusene, slik at de som velger å bruke streik blir bevisst hvilket ansvar de må ta, sier Lars Haukaas.

Sykehusledelsen har ansvaret

Streik ved norske sykehus forutsetter at sykehuset søker om at en del av de ansatte får dispensasjon fra streiken for at pasientenes liv og helse ikke skal settes i fare. Måten slike dispensasjoner blir brukt på og hvordan de blir gitt, er nesten alltid et stridstema under streiken.

- Ansvaret for forsvarlig drift og pasientsikkerhet ligger ene og alene hos sykehusledelsen og den ansvarlige lege, også når ansatte ved sykehusene streiker. Dette kan ikke overprøves av en streikekomité, Helsetilsynet eller andre utenfor sykehuset. Derfor må vi ha avtalt spillreglene på forhånd og være lojale i forhold til dem på begge sider av bordet. Spekter kommer til å ta nettopp disse tingene opp med organisasjonene i høst, avslutter Lars Haukaas.

Les også intervju med Fafo-forskerne og Lars Haukaas i Dagens Næringsliv i dag:
"Streiker mest - får lite" og "Oftest streik på sykehus"

Rapporten kan lastes ned hos Fafo: