spekter.no>Lærlinger - en rekrutteringskilde - behov for videre innsats
Illustrasjonsfoto: Colourbox.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.

En rekke undersøkelser viser at mange arbeidsgivere sliter med å få rekruttert den etterspurte arbeidskraften. Dette er et bilde som trolig vil forsterke seg i årene framover. Å styrke arbeidet med å få flere læreplasser, vil derfor være et viktig bidrag for å møte framtidige rekrutteringsutfordringer.

Lærlinger er en viktig rekrutteringskilde for mange virksomheter, og samtidig av stor betydning for å sikre en god inngang for de unge i yrkeslivet. I disse dager går mange arbeidsgivere og håper på å få lærlinger til sin virksomhet. På samme måte håper mange unge på en avklaring om de får en læreplass. 

Mange virksomheter har lang erfaring med å legge til rette for læreplasser. Andre er ikke godkjente som lærebedrift, og må derfor gjøre en innsats for å legge til rette for inntak av lærlinger. Det vil også være nyttig å vurdere mulighetene for læreplasser innenfor andre fagområder enn de virksomheten har mest erfaring med.

Vi vil for eksempel trenge ca 4500 nye helsefagarbeidere hvert år i løpet av de kommende årene. KS, Spekter, HSH og Helsedirektoratet har gjennom prosjektet Bli helsefagarbeider samarbeidet i flere år for å legge til rette for at vi får flere helsefagarbeidere. Vi ser resultater av dette målrettede arbeidet som er gjort, og mange videregående skoler legger nå til rette for økt opptak av elever til denne utdanningen. For at vi skal lykkes med at elevene skal få sitt fagbrev, er det fortsatt et stort behov for flere læreplasser her. Vi har ikke råd til at unge med ønske om en jobb som helsefagarbeider, velger bort yrket fordi det ikke kan skaffes læreplasser. 

Bli helsefagarbeider

Bli helsefagarbeider