spekter.no>Må ikke bortforklare at vi lykkes med IA-arbeidet

Lars Haukaas var i paneldebatten rundt IA-avtalen på fredag, opptatt av at vi ikke må bortforklare at hardt arbeid faktisk nytter og at vi faktisk får resultater av å jobbe målrettet med å redusere sykefraværet i Norge.

- Jeg blir nærmest deprimert når noen forskere forsøker å føre sannhetsbevis for at uansett hva vi gjør så nytter det ikke, sa Lars Haukaas, da han deltok i den politiske debatten under IA-konferanse som regjeringen og partene arrangerte i samarbeid fredag.

- Det er en god jobb som gjøres, og vi må erkjenne at vi faktisk får resultater av det. Som arbeidsgiverforening for Posten synes jeg for eksempel det er imponerende å se hvordan dette konsernet har gjort en fantastisk jobb over flere år, og hvordan de har greid å redusere både sykefravær og uføre, og samtidig en høy score på medarbeidertilfredshet. Dette har vært beinhardt og flott ledelsesforankret HMS arbeid som det fint går an å skryte av, sa Haukaas.

I løpet av debatten fikk Haukaas også anledning til å avsanne noen av mytene rundt sykefraværet i offentlig sektor. - Når vi går bak disse tallene ser vi at det er forhold som skift- og turnusordninger, kvinnedominerte yrker og en høy andel eldre som forklarer mange av disse forskjellene. Derfor må vi ikke lulle oss inn i villfarelsen at det er store forskjeller på ledelses- og HMS-prosesser i privat og offentlig sektor, sa Haukaas.

Integrering av arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne

Debatten tok også for seg de to andre delmålene i IA-avtalen, om å få flere med nedsatt funksjonsevne inn i arbeid og å få seniorene til å stå lenger i arbeid. I likhet med mange av de andre debattdeltakerne var også Haukaas enig i at partene ikke helt har lykkes med målet om å få flere med nedsatt funksjonsevne inn i arbeid.

- Hvorvidt en arbeidstaker med nedsatt funksjonsevne også har redusert arbeidsevne, vil ofte være avhengig av hvilket arbeid som skal gjøres, og vi har ikke hatt nok oppmerksomhet rundt dette, sa Haukaas. Men vi er heldigvis i gang med noen traineeordninger og vi vet at det betyr noe at arbeidsgivere, ledere tillitsvalgte og andre ansatte vil se at også disse personene kan yte en fullverdig innsats, om de bare slipper til, sa Haukaas.

Fokus på jobben framfor mer fritid

På spørsmålet om å beholde seniorene lenger i jobb, sa Haukaas at han ser mye god seniorpolitikk ute i virksomhetene, men at han forundres over at mange av tiltakene handler om mer fritid framfor mer utfordringer, mer kompetansepåfyll og tilhørighet i jobben.

- Dette handler først og fremst om at seniorene, som alle andre arbeidstakere, skal ha følelsen av å gjøre en ordentlig jobb. Jeg mener derfor det er feil å fokusere på at de skal ha mer fri og en gradvis utgang fra arbeidslivet. Det undersøkelser viser er at de vil ha utfordringer, økt kompetanse og få anerkjennelse for den jobben de gjør, sa Haukaas.

Se Regjeringens presentasjoner fra konferansen her:

Det er også lagt ut opptak på nett-tv fra debatten. Dette finner du her:

(Tips - under tv-bildet finnes det en meny "chose chapter" hvor du kan gå rett inn på paneldebatten).

Se også hva Lars Haukaas svarte på 3 spørsmål om IA-arbeidet i en egen trykksak som ble utgitt i forbindelse med konferansen: