spekter.no>Fakta>Befolkningsundersøkelse om helsetjenesten

Opinion har på oppdrag av Spekter utført en undersøkelse om helsetjenester. Undersøkelsen er utført i oktober/november 2015.

Hovedfunn:

60 % mener det er riktig å slå sammen mindre sykehus dersom kvaliteten blir bedre. Det er flertall for dette i alle landets regioner, hos begge kjønn og i alle aldersgrupper: 

 

Blant velgerne til samtlige politiske partier er det flere som er for sammenslåing enn mot:

 

Bare 26 % mener det er riktig å slå sammen mindre sykehus for å bruke pengene bedre (mot 46 % som er uenige) 

Last ned faktaark i pdf: