spekter.no>Fakta>Halvparten ønsker fri hver fredag
Illustrasjonbilde: Colourbox.
Illustrasjonbilde: Colourbox.

En undersøkelse Norstat har gjennomført på oppdrag fra Spekter viser at nesten halvparten av de spurte heller ville hatt fri hver fredag enn en lønnsøkning tilsvarende en dags arbeid. Over halvparten sier også de ville jobbet mer om reiseveien hadde vært kortere.

Hovedfunn fra undersøkelsen

Spørsmål: Dersom du fikk valget, ville du hatt fri hver fredag eller en lønnsøkning tilsvarende en dags arbeid?

Nesten halvparten (48 %) av de spurte oppgir at de heller ville hatt fri hver fredag enn en lønnsøkning tilsvarende en dags arbeid.

Kvinner ønsker i større grad fri hver fredag enn menn. 51 % av kvinnene ønsker fredagsfri mot 40 % av mennene. Fri hver fredag er minst interessant for aldersgruppen under 30 år. Her er det kun 31 % som ønsker dette. Mest interessert i fredagsfri er personene i alderen 40-49 år. Det er 56 % av personene i denne aldersgruppen som ønsker fredagsfri.

Spørsmål: I hvilken grad har reisetiden betydning for hvor mye du kan tenke deg å jobbe?

55 prosent av de spurte mener at reisetiden har stor eller svært stor betydning for hvor mye man kan tenke seg å jobbe. Det er tilnærmet ingen forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder dette.

Spørsmål: Dersom du skulle bytte jobb i nær fremtid, hvor stor betydning vil reisetiden du bruker til og fra jobb ha for valg av ny jobb?

66 prosent av de spurte mener at reisetiden har stor eller svært stor betydning for valg av ny jobb. Det er en større andel kvinner (69 %) enn menn (62 %) som oppgir at reisetiden har stor eller vært betydning ved jobbskifte. Reisetiden har minst betydning for de under 30 år og de over 50 år. Størst betydning har det for aldersgruppen fra 40-49 år hvor 73 prosent oppgir at oppgir at reisetiden har stor eller vært betydning ved jobbskifte.

Spørsmålene er kun stilt til de respondentene som oppgir at de for tiden er yrkesaktive (69 %).

Metode etc.

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat. 1000 personer i Norstat sitt webpanel har besvart undersøkelsen. Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden 6. til 12. mars 2012.