spekter.no>Fakta>En av fire sykepleiere jobber ikke helg

Tall fra Spekter viser at vi kan løse bemanningsutfordringene om helgejobbingen fordeles på flere. Det står i arbeidsmiljøloven at ubekvem arbeidstid skal fordeles på flest mulig. Derfor synes Spekter det er påfallende at så mange som nærmere en fjerdedel ikke jobber helger i det hele tatt.

Mange av utfordringene i helgebemanningen kan løses ved at flere jobber helg, altså – hvis vi deler arbeidet på flere. Tallene viser at i underkant av en fjerdedel av sykepleierne ikke jobber helger i det hele tatt. For spesialsykepleiere er andelen enda høyere: 30 prosent som aldri jobber lørdager eller søndager. Andelen hjelpepleiere som jobber helg er større enn både sykepleiere og spesialsykepleiere.

Det er gledelig å se at utviklingen går i riktig retning. Andel som jobber helg har gått noe opp siden 2012 for både hjelpepleiere, sykepleiere og spesialsykepleiere.

Flere yngre jobber helg enn eldre

Det er også en klar tendens for at jo eldre sykepleierne blir, jo færre er det som jobber helg. Når det gjelder hjelpepleierne, så er det konstant gjennom hele karrieren. 

Det indikerer at blant sykepleiere i aldersgruppen med små barn er det flere som jobber helg enn de som man må anta er utenfor småbarnsfasen.