spekter.no>Fakta

Sjekkliste GDPR

Enkel og overordnet huskeliste over ti viktige punkter som bør vurderes frem mot 25. mai, når de nye reglene om personopplysninger innføres:

Sjekkliste GDPR

Det er lagt inn lenker til Datatilsynets mer detaljerte beskrivelser av enkelttemaer.