spekter.no>Terje Moe Gustavsen

Terje Moe Gustavsen døde 4. mai, 64 år gammel. Mange har mistet en svært kjær venn og kollega.

Nekrolog i Aftenposten 9. mai 2019  skrevet av Anne-Kari Bratten og Lars Haukaas, Spekter

Arbeidsgiverforeningen Spekter minnes vi Terje med respekt og takknemlighet for faglige bidrag, men aller mest for at han tok oss under vingene sine og gjorde oss den store ære å kalle oss kamerater.

Terje var utpreget rettferdighetsorientert og verdibasert. Referansene til oppveksten i Siljan og til familiemedlemmene som jobbet på Herøya, kom tett og forklarte Terjes sterke engasjement i fagbevegelsen. Vi ble kjent med Terje da han ledet det mektige Statstjenestemannskartellet på 90-tallet. Han var en tydelig og svært verbal kartelleder, en tillitsvalgt av den gamle skolen, som kjempet medlemmenes sak med hele seg. Samtidig var han fremtidsrettet og bidro betydelig til å omstille offentlig sektor. Terje fant balansen mellom å gå inn i den nye tid og samtidig kjempe for medlemmenes arbeidsplasser, rettigheter og verdighet i krevende omstilling.

Terje hadde så høy respekt som en real og byggende tillitsvalgt at vi var stolte da vi klarte å rekruttere ham til Spekter da han gikk av som samferdselsminister i 2001. Terje arbeidet i Spekter i to perioder på 2000-tallet og satte varig preg på organisasjonen. Med sin politiske erfaring og forståelse, klokskap, analytiske evner og kreativitet var han en uvurderlig ressurs da Spekter vokste og skapte politisk engasjement.

Etter at Terje ble veidirektør i 2007, opprettholdt vi vennskapet. Terje fortsatte å spille oss bedre, og hans tydelighet og direkte tale var like fremtredende som hans omsorg og varme. Hans buldrende latter og rause bamseklemmer vil bli sterkt savnet.

Det er en ære å ha vært «kammeratene» til Terje Moe Gustavsen. Våre tanker går til Mildrid, Maren og Einar, som han var så uendelig glad i og stolt av.