spekter.no>Ingrid Røynesdal og Bernt Reitan Jenssen om omstlinger under pandemien

I denne utgaven av Spekterhalvtimen møter du to toppledere som begge har vært nødt til å gjennomføre krevende omstillinger på grunn av pandemien. Bernt Reitan Jenssen og Ingrid Røynesdal er også henholdsvis leder og nestleder i Spekters styre, og besitter betydelige innsikt i hvilke utfordringer som har rammet en rekke virksomheter. De gir også innspill til hva de tror kan venter oss den dagen vi vender tilbake til "normalen."

 

Du kan også lytte til Ingrid Røynesdal og Bernt Reitan Jenssen som podkast her:

Spekterhalvtimen - teaser