spekter.no>Spekter søker erfaren forhandler/rådgiver

Spekter søker en erfaren forhandler/rådgiver til vår forhandlings-/medlemsserviceenhet.

Stillingen passer for deg som i en arbeidsgiverforening eller en fagforening har arbeidet lenge med å finne tariffavtaleløsninger sammen med forhandlingsmotparten. Den passer også for deg som har representert arbeidsgiveren i en større bedrift eller virksomhet, der du har arbeidet med forhandlinger, omstillinger, tvisteløsninger og rådgivning overfor ledelsen.

Spekter har hovedavtaler med de store organisasjonene, og vi har i tillegg partsansvar for 700 overenskomster. Vår forhandlingsmodell innebærer tett og nært samarbeid med ledelse og staber i medlemsvirksomhetene gjennom hele året, og særlig under forberedelse og gjennomføring av tariffrevisjoner og lønnsoppgjør. I samarbeidet med medlemsvirksomhetene og fagforeningene legger vi vekt på at våre forhandlere og rådgivere skal være kompetente, kloke, løsningsorienterte, tilgjengelige og raske.

Våre verdier er at vi skal vise mot, vi skal være nysgjerrige, byggende og utholdende. Dette vil vi etterleve vi internt i vårt arbeidsfellesskap, og når vi møter medlemsvirksomhetene, fagforeningene og myndighetene.

Spekter har en liten og ubyråkratisk organisasjon med 45 medarbeidere. Vi legger vekt på å ha arenaer og muligheter for å sparre med hverandre, og det er kort vei til ledelsen og beslutningstakerne, som også selv deltar i den operative oppgaveløsningen. Vi tror at de beste rådene og de klokeste beslutningene kommer i åpne, tillitsfulle og kreative prosesser oss imellom.

Stillingen passer for deg som har lang og solid erfaring med de lover, avtaler, spilleregler – skrevne og uskrevne - og den kulturen som gjelder mellom arbeidslivets parter.

For denne stillingen er vi ikke så opptatt av hva slags formell utdanning du har – vi ønsker oss aller mest en kollega med mye erfaring, godt humør, kreativitet og lyst til å jobbe med Spekters mange flotte medlemsvirksomheter.

Spørsmål om stillingen:

Spørsmål om stillingen kan rettes til vår forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård, tlf 900 62 709, eller vår rådgiver i ConMoto, Odd Einar Støver  tlf 909 16 866.

Søknad og CV sendes til Kristine Eidsvaag Graven, kristine.graven@spekter.no innen 2. februar 2020.