spekter.no>Office X

Hvordan sette verdiskaping på den politiske dagsorden, når følelser står høyere i verdi enn fakta?

Hvordan skape reell forståelse for at verdier må skapes før de kan deles, når unge mennesker har negative holdninger til næringslivet?

Dette er noen av de viktigste spørsmålene vi må finne svar på fremover. Spesielt viktig er dette i et valgår, ikke minst i en tid hvor verden trues av økende proteksjonisme. Samtidig er Norge på vei inn i en tid hvor oljepenger ikke lenger kan smøre velferdsstaten i samme grad som tidligere.

Gjennom prosjektet «Office X», engasjerer Spekter, NHO, Virke, Finans Norge, Norges Rederiforbund, Tankesmien Civita og Nordic Screen fire ungdommer som skal finne svar på hvordan vil fremtiden se ut og hva vi skal jobbe med i årene som kommer. Hver uke vil de få presentert et oppdrag hvor temaet er knyttet til hvordan fremtidens Norge blir. Alle ukene oppsummeres med en ukesepisode.

Se denne episoden av Office Talk:

Her snakker samferdselsrådgiver i Spekter Mekonnen Germiso og avdelingsdirektør Per Øyvind Langeland i NHO med Office X sin Casper Lehland. Hva er samferdsel? Hva er infrastruktur? Hvordan skal vi løse problemet med lange køer i rushtiden? Hvordan skal vi få kollektivtrafikken til å fungere godt i framtiden? Kommer det selvkjørende biler – og hva vil de få å si?

 

Følg Office X og våre 4 utvalgte formidlere på:

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgqt2I4e86URVCmq_ZE3Ltg

Facebook: https://www.facebook.com/officexnorge/

Instagram: https://www.instagram.com/office_x/

Nettside: www.office-x.no

SNAPCHAT: 
IVEN: Iveop
YRJA: Yrpssss
MARTIN: Martfoss
CASPER: Finskdude