spekter.no>Musikkguiden for teatre

De siste årene har det vært økt fokus på digitalisering og dermed også klarering av musikk for digital bruk, både for å kunne livestreame forestillinger, gi ut musikk fra forestillingen, og også å kunne bruke innspilt musikk mer aktivt i forestillingene. Spekter har derfor i samarbeid med advokatfirmaet Bing Hodneland, som er eksperter på opphavsrett og musikkjus, utarbeidet dette verktøyet.

Musikkguiden er modulbasert, og hver modul dekker sentrale temaer som er nødvendig å ha kunnskap om for å kunne navigere i det juridiske musikklareringslandskapet. Hver modul består av underkapitler som på en pedagogisk og illustrativ måte fremstiller både jus og praksis. 

Innholdet er skreddersydd for teatrene, for å kunne best mulig treffe teatrenes hverdag og behov. Underveis i arbeidet har Bing Hodneland og Spekter fått innspill fra en arbeidsgruppe der flere av teatrene har vært representert.

I tillegg til å fremstille det juridiske knyttet til musikklarering inneholder Musikkguiden illustrerte eksempler fra teatrenes hverdag. På slutten av hvert kapittel under «Test det selv» finnes det spørsmål og svar innenfor de temaene der leseren kan bryne seg på praktiske eksempler innenfor hvert kapitteltema.

- Musikkguiden er et fantastisk hjelpemiddel til å skaffe oversikt i «jungelen» av opphavsrettigheter. Musikkguiden gir veiledning i arbeidet med å klarere musikk til forestillinger – til rett tid – i scenekunstfeltet. Og ikke minst hjelp til kontraktsarbeidet» - Henrik Melsom Edvardsen, sjefsprodusent Nationaltheatret.

Brukertilgang til Musikkguiden

Spekters medlemmer kan inntil videre fritt teste og benytte Musikkguiden.

Tilgang får du ved å henvende deg til musikkguiden@binghodneland.no.

Spekter og Bing Hodneland jobber nå med å ferdigstille Musikkguiden for orkestre som forventes ferdigstilt i Q4 2020.