spekter.no>Aspekter Nr 3/2010

2010 – et streikeår

Inneholder artiklene:

- Hvordan står det til med restarbeidsevnen Deres i dag?  
- 2010 – et streikeår  
- Er en streik alltid en streik?  
- LO-lederen om velferdsstaten: – Vi har vunnet i Lotto  
- Tydeligere samferdselssatsing fra Spekter  
- Politisk duell om sentrale arbeidslivsspørsmål  
- Bente Hagem – nytt styremedlem i Spekter  
- Mer helse med færre ressurser i England  
- Nytenkning og handling i sykehusene  
- NAV er klar for å bli mer brukerorientert  
- Pensjonsreformen 2011 – verdt å vite 
- Ny AFP-ordning: – utfordringer for arbeidsgiverne