spekter.no>Aspekter Nr 2/2011

Likestillingens ubehagelige sannhet

Inneholder artiklene:

- Utgått på dato  
- Likestillingens ubehagelige sannhet  
- Må ta alle ungdommenes ressurser i bruk  
- Fordi vi fortjener det?  
- Vil, bør og kan  
- Vi må tenke nytt  
- Nøkkelen til en vellykket Oslo-region  
- Svarte Svaner  
- Lite nytt om selskapsetableringer 
- Norge trenger både offentlige og private aktører innen helse og omsorg