spekter.no>Aspekter Nr 2/2010

Gal bruk av oljeinntekter – "en bombe under velferdsstaten"

- Look to LO 
- Nordmenns forhold til arbeid er i endring 
- Oljen: en velsignet forbannelse... 
- Velferdsveksten må bremsesfor å bevare velferdsstaten
- Bratten i likelønnsdebatten 
- Forbannelsen ved å arbeide 
- Det er lys i tunellen 
- Siste ord er ikke sagt 
- Test 2: Offentlig sektor 
- Fra pilot til praksis – samhandlingen spirer i Helse-Norge 
- Behov for økt samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv 
- Arbeidsmiljø – et miljø for arbeid, innovasjon og verdiskaping?