spekter.no>Aspekter Nr 1/2011

Arbeidslivet går «mot normalt»

Inneholder artiklene: 

- Arbeidslivets dilemmaer  
- Inntektspolitikkens dilemmaer  
- Vil ha felles dugnad for frontfaget  
- Dager for dilemmaer  
- Norges nye statistikksjef 
- Kollektivtrafikken må få en tydelig plass i NTP 
- Arbeidslivet går «mot normalt»  
- Spekterkonferansen  
- Arbeidsgiverbarometer 2011  
- Forenkling for verdiskapning  
- Mot økt amerikanisering?
- Flere plikter overfor offentlige myndigheter  
- Endrede styringsmodeller i virksomhetene – regelstyrt målstyring?  
- Kvinnesykefraværet er utfordringen!  
- Når ungdommen vil jobbe med «noe med media ...»  
- Tettere samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv gir bedre kompetanse  
- Utradisjonell opplæring gir bedre samarbeid mellomskole og virksomheter  
- Spekter intensiverer IA-arbeidet  
- Norge – særinteressenes eldorado