spekter.no>Aspekter Nr 1/2010

Forandringens vind

Innholder artiklene:

- Wind of change 
- Frisk, freidig og fordomsfri? 
- Kan ikke bruke opp alle verdiene på én generasjon 
- Et vakkert eventyr eller et dystert mareritt?
- Samhandlingsreformen - muligheter for strukturelle endringer? 
- Velferdskrisen - en krise oljeformuen ikke kan redde oss ut av 
- Rekruttering og sykefravær bekymrer bedriftslederne 
- Det er arbeid som sikrer velferden
- Helhetlig utvikling av arbeidsmiljøet - Diskrimineringsregler som virkemiddel for inkludering?