spekter.no>Kriterier for lokale forhandlinger
Illustrasjonsfoto: Colourbox.no.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.no.

Forhandlingene skal føres på grunnlag av det partene har avtalt i de innledende sentrale forhandlingene.

Dette innebærer at de lokale forhandlingene føres på grunnlag av:

  • Virksomhetens økonomi
  • Produktivitet
  • Fremtidsutsikter
  • Konkurranseevne, herunder lønnsmessig markedstilpasning

For helseforetakene er det avtalt at behovet for kriterier vurderes senere i forhandlingene.

Med Akademikerne er det i tillegg avtalt at partene har et felles ansvar for å utvikle kriterier for lokal lønnsdannelse slik at de er tilpasset helseforetakenes formål og virksomhet. Viktig i denne sammenheng er blant annet å fremme måloppnåelse av:

  • Helsepolitiske føringer, inkludert prioriteringsforskriften
  • Oppnå kostnadseffektivitet, faglige mål og kvalitet i helseforetakene
  • Sikre målrettet og effektiv bruk av personalressurser og andre ressurser
  • Rekruttere, beholde og utvikle kompetente og motiverte medarbeider

I tillegg vurderes behovet for ytterligere kriterier senere i forhandlingene.