spekter.no>Spekter styrker laget og søker Forhandlingssjef - helse

Til å koordinere Spekters forberedelser av hoved- og mellomoppgjør for helseforetakene, søker vi nå etter en erfaren og klok forhandlingssjef.

Stillingen medfører utstrakt kontakt med ledere og medarbeidere i sykehusene og med fagforeningene.

Du har kunnskap om arbeidslivets formelle og uformelle spilleregler, har erfaring fra organisasjons- og/eller interessepolitisk arbeid, og motiveres av å finne løsninger i samarbeid med andre.

Det er fint om du har erfaring med å formidle komplekse problemstillinger på en pedagogisk og enkel måte, både skriftlig og ved muntlige fremstillinger i små og større fora.

Stillingen medfører utstrakt kontakt med ledere og medarbeidere i sykehusene og med fagforeningene.

Vi tilstreber systematisk og strukturert tilnærming i oppgaveløsningen, og synes vi får de beste løsningene og prosessene når vi er nysgjerrige på andres meninger og posisjoner.

Arbeidet i Spekters administrasjon er preget av lite hierarki, med flate strukturer, tverrfaglig samarbeid og teamorganisering.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård, tlf 900 62 709, eller Odd Einar Støver i ConMoto, tlf: 909 16 866.

Søknadsfrist: 24. februar 2021

Søknad og CV sendes administrasjonssekretær Anne Brit Mjelleli Haaland, e-post: anne.brit.haaland@spekter.no eller Arbeidsgiverforeningen Spekter, PB 7052 Majorstuen, 0306 Oslo