spekter.no>Tariffavtaler>Overenskomster for teatre

Avtaler for overenskomstområde 1

Spekter og LO-forbundene (Fagforbundet, NTL, MFO):

Spekter og Norsk skuespillerforbund/Spekter og Norske dansekunstnere ved teatrene:

Spekter - Norsk Sceneinstruktørforening og MFO/Norske Scenografer (SIK-avtale):

Spekter og Norske dansekunstnere (koreografavtale):

Overenskomstområder

Spekter er delt inn i 13 områder, noen med flere virksomheter. 

Område 1: Kulturvirksomheter

Område 2: Norges Bank

Område 3: Avinor

Område 4: Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag

Område 5: Vy Buss

Område 6: NRK

Område 7: Tog

Område 8: Posten

Område 9: Øvrige virksomheter

Område 10: Helseforetak med sykehusdrift

Område 11: Øvrige helseforetak

Område 12: Virksomheter innen helse, velferd og oppvekst

Område 13: Sykehus med driftsavtaler