spekter.no>Tariffavtaler>Nettbuss

Overenskomst for selskaper i Nettbusskonsernet. Gjelder perioden 2014 - 2016