spekter.no>Tariffavtaler>Forhandlingssystem for Helseforetakene

I hovedavtalene er det avtalt eget forhandlingssystem for helseforetakene.

I overenskomstområde 10 (helseforetakene), er partene enige om følgende forhandlingssystem:

 • Spekter og aktuell hovedorganisasjon framforhandler overenskomstens del A (de innledende forhandlinger).
 • Spekter-Helse og forbundene forhandler om "de sosiale bestemmelser" som skal være felles for alle arbeidstakere i overenskomstområdet (del A1).
 • Spekter-Helse og aktuelle forbund/foreninger forhandler om den nasjonale forbundsvise delen av overenskomsten (del A2). I denne perioden gjelder dette:
  - Alle forbund tilsluttet LO
  - Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Utdanningsforbundet tilsluttet Unio.
  - Delta og Parat tilsluttet YS
  - Den norske legeforening tilsluttet Akademikerne.

Avtaler fra tidligere år

Avtaler og protokoller fra tidligere år ligger i Compendia Spekter.

Tilgangen forutsetter brukernavn og passord til våre medlemssider.