spekter.no>Tariffavtaler>Forbundsvise avtaledeler (A1 og A2)

I helseforetak med sykehusdrift og sykehus med driftsavtaler (overenskomstområdene 10 og 13) er det inngått sentralt avtalte overenskomstdeler med forbund i hvert overenskomstområde.

Oversikten viser protokoller fra de sosiale bestemmelser, de nasjonale forbundsvise deler av overenskomstene (protokoller og overenskomstdel).

De virksomhetsvise delene av overenskomstene (del B) forhandles i det enkelte helseforetak.

Sammenstilling av avtaledeler

Det er laget hefter med sammenstilling av de sentralt forhandlede avtaledelene. Disse kan du laste ned her:

 


 

Del A1 - Sosiale bestemmelser -  for helseforetakene 

Overenskomstenes del A1 er forhandlet mellom Spekter og samtlige forbund det er inngått overenskomst for i område 10 og 13 og gjelder i de helseforetak/virksomheter der forbundet har etablert overenskomst.

 


Del A2 (sentrale forbundsvise deler av overenskomsten) med forbund i LO, YS, Unio og Akademikerne Helse

Overenskomstenes del A2 er forhandlet mellom Spekter og forbundene nedenfor, og gjelder i de helseforetak/virksomheter der forbundet har etablert overenskomst.

Forbundene i LO   

Forbundene i YS

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

 Utdanningsforbundet

Den  norske Legeforening


Avtaler fra tidligere år

Avtaler og protokoller fra tidligere år ligger i Compendia Spekter.

Tilgangen forutsetter brukernavn og passord til våre medlemssider.