spekter.no>Tariffavtaler>Sentral avtaledel (Del A)

Overenskomstene i Spekter består av to deler, en sentral del A og en lokal virksomhetsvis del B. Overenskomstenes del B forhandles i den enkelte virksomhet, mens overenskomstenes del A forhandles av Spekter og hovedorganisasjonene.

Avtaler fra tidligere år

Avtaler og protokoller fra tidligere år ligger i Compendia Spekter.

Tilgangen forutsetter brukernavn og passord til våre medlemssider.