spekter.no>Regjeringsplattformen: Spekter fikk gjennomslag for arbeidstidsutvalg

- Det er svært gledelig at den nye regjeringen har lyttet til Spekters innspill og lover å nedsette et arbeidstidsutvalg etter modell fra skift/turnusutvalget . Utfordringene knyttet til arbeidstid er komplekse, det finnes ingen enkel løsning. Derfor er det positivt at det nå blir foretatt en helhetlig gjennomgang fremfor ukoordinerte og fragmentariske enkelttiltak, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Spekter har siden Arbeidslivsmeldingen i 2011 foreslått at det nedsettes et arbeidstidsutvalg som gjennomgår alle arbeidstidsbestemmelsene og vurderer hvordan praktiseringen av disse fungerer i dag. Det har aldri vært gjort tidligere, og vil gi oss viktig og nødvendig innsikt og fakta når fremtidens arbeidsliv skal utvikles. 

Spekter er også fornøyd med at regjeringen varsler en gjennomgang av arbeidsmiljøloven, særlig når det gjelder gjennomsnittsberegning av arbeidstid.  Dette er et spørsmål som er av stor viktighet for mange av Spekters medlemmer.   

- Den viktigste årsaken til at det  er på tide med en gjennomgang av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser er  å sikre tilgang på arbeidskraft og gjøre det mulig å tilby flere heltidsstillinger, sier Bratten.  Å kunne tilby tilpassede arbeidstidsordninger for den enkelte arbeidstaker vil være vesentlige bidrag i denne forbindelse. 

Bratten mener det også er gledelig at regjeringen lover å gå gjennom særaldersgrensene sammen med partene i arbeidslivet for å legge til rette for at eldre skal kunne stå lenger i arbeidslivet. Spekter ser også frem til at pensjonsreformen nå skal gjennomføres i både privat og offentlig sektor. Dette er i tråd med hva Spekter lenge har argumentert for.

- Det er uholdbart at ca. 800 000 ansatte med offentlig tjenestepensjon ikke i så stor grad som i privat sektor har en pensjonsordning som stimulerer til arbeid. Også privat sektors tjenestepensjonsordninger må nå raskt tilpasses prinsippene i pensjonsreformen slik Banklovkommisjonen har foreslått, sier Bratten