spekter.no>Viktig realitetsorientering fra Holdenutvalget

- Holdenutvalgets rapport er et viktig bidrag til realitetsorienteringen. Reallønnsveksten kan åpenbart ikke fortsette slik den har gjort de siste 12 årene. Det er bra at et samlet utvalg står bak utfordringsbildet, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Utvalget konkluderer blant annet med at det ikke er grunn til å endre frontfagsmodellen nå. Det innebærer at lønnsveksten i industrien fortsatt vil være normgivende i andre sektorer. Utvalget peker også på at en moderat lønnsvekst vil bidra til å bedre konkurranseevnen i konkurranseutsatt sektor, noe som vil gi tryggere grunnlag for høy sysselsetting og lav arbeidsledighet framover.

- Trepartssamarbeidet har vært sterkt og fungert godt de siste 12 årene. Vi har blant annet funnet ordninger for pensjon, inkluderende arbeidsliv og ikke minst handlingsreglen. Holdenutvalgets rapport er nok et eksempel på at partene evner å bli enige. Trepartssamarbeidet vil bli enda viktigere i årene som kommer med tanke på å sikre stabilitet og vekst i norsk økonomi, sier Bratten.

Oljemarinert økonomi

Utvalget påpeker også at nedtrapping av oljevirksomheten som før eller senere vil komme, vil kunne utfordre stabiliteten i norsk økonomi.

- Det er ikke tvil om at norsk økonomi først og fremst er oljemarinert, og at det også har preget reallønnsutviklingen i andre sektorer. Holdenutvalget dokumenterer nok en gang viktigheten av at vi alle må bidra til holde lønns- og kostnadsveksten nede for å ikke svekke konkurranseevnen ytterligere, sier Bratten. 

Holden III-utvalget har vært sammensatt av partene i arbeidslivet og representanter fra finansdepartementet og arbeidsdepartementet. Prosjektdirektør Lars Haukaas har vært Spekters representant i utvalget. Les også "Vil forhindre nytt streikekaos"