spekter.no>- Årets statsbudsjett svekker arbeidslinjen
  • Jens Stoltenberg på Spekters 20-års konferanse. Foto: Thomas T. Kleiven.
    Jens Stoltenberg på Spekters 20-års konferanse. Foto: Thomas T. Kleiven.
  • Jens Stoltenberg på Spekters 20-års konferanse. Foto: Thomas T. Kleiven.
    Jens Stoltenberg på Spekters 20-års konferanse. Foto: Thomas T. Kleiven.
  • Jon Hippe, forsker og daglig leder i Fafo (foto: Thomas T. Kleiven)
    Jon Hippe, forsker og daglig leder i Fafo (foto: Thomas T. Kleiven)

- Det går bra i Norge, men det at går bra i dag er ikke noen garanti for fortsettelsen, sa tidligere statsminister og AP-leder Jens Stoltenberg på Spekters jubileumskonferanse.

Stoltenberg mener at årets statsbudsjett fra Høyre og FrP svekker arbeidslinjen i norsk arbeidsliv. Fjerning av forslaget om flere barnehageopptak per år, økte priser på barnehage og økning av kontantstøtten, treffer arbeidstilbudet der det er mest sårbart.

- Dette gjør det mindre lønnsomt å jobbe, det hindrer likestilling mellom kvinner og menn, og det hindrer integreringen, hevdet Stoltenberg.

Ivrig Spekter-verver

Innledningsvis kommenterte den tidligere statsministeren at 20 år ikke er en høy alder, men at det likevel er mange gode grunner til å markere Spekters jubileum. Stoltenberg tilføyde at hans første bidrag til Spekter var at de ikke skulle bli for store, med henvisning til sin tid som næringsminister på 90-tallet.

- Men senere har jeg vært en av de sterkeste medlemsververne til Spekter, fortsatte Stoltenberg og viste til sykehusreformen på begynnelsen av 2000-tallet.

Stoltenberg var ellers uenig i at det har vært en reformpause under hans ledelse de siste åtte årene. Han sa at reformene bare ikke har ført til nye medlemmer for Spekter  Han trakk frem omstillingen i forsvaret, igangsatte reformer i politiet og pensjonsreformen som store reformer de siste årene.

-Ektefødt barn av velferdsstaten

Tidligere på dagen tok forsker og daglig leder i Fafo, Jon Hippe, opp spørsmålet om velferdsstat og verdiskapning kan gå sammen, og om det i denne sammenheng legges for mye vekt på likhet og rettferdighet. Han trakk frem at de nordiske landene har gjort det godt i den moderne globaliseringen. De nordiske landene  har også gått lengst i utvikling av velferdsstaten.

- Spekter er et ektefødt barn av den moderne velferdsstaten, sa  Hippe.

Etterlyste utviklingskommisjon

Vi har over lengre tid hatt stabile forskjeller blant annet når det gjelder inntekt, fattigdom og kjønnsforskjeller i lønn. Men velferdsstaten settes under press blant annet av eurosonen og arbeidsinnvandring.

- Velferdsstaten er hele tiden i endring, og de siste 20 årene har markert et grunnleggende skifte i velferden, fortsatte Hippe.

Hippe fokuserte på fire utfordringer som velferdsstaten står ovenfor: Hvordan beholde flest mulig lengst mulig i arbeid, hvordan sikre et økt arbeidstilbud, hvordan organisere velferdstjenester i neste fase og hvordan håndtere utfordringene med de ulikhetene som skapes i arbeidslivet. Hippe etterlyste en utviklingskommisjon i offentlig sektor.

Avslutningsvis trakk Hippe frem at Spekter lyder annerledes enn andre arbeidsgiverforeninger, ved å ha et mer helhetlig budskap.