spekter.no>- Velferdstjenestene er et konkurransefortrinn
  • Jan Tore Sanner. Foto: Thomas T. Kleiven.
    Jan Tore Sanner. Foto: Thomas T. Kleiven.
  • Finansminister Siv Jensen. Foto: Thomas T. Kleiven
    Finansminister Siv Jensen. Foto: Thomas T. Kleiven
  • Jan Tore Sanner, Dag Mejdell og Anne-Kari Bratten på vei inn til Spekters 20-årskonferanse. Spekters styreleder Dag Mejdell åpnet dagens arrangement. (Foto: Thomas T. Kleiven)
    Jan Tore Sanner, Dag Mejdell og Anne-Kari Bratten på vei inn til Spekters 20-årskonferanse. Spekters styreleder Dag Mejdell åpnet dagens arrangement. (Foto: Thomas T. Kleiven)

- Offentlig sektor er ikke bare en utgiftspost, men et konkurransefortrinn for Norge og våre bedrifter. Arbeidskraft etablerer seg der det er gode velferdstilbud, da kommer virksomhetene etter. Når offentlig sektor fungerer, fungerer samfunnet rundt, sa statsråd Jan Tore Sanner da han innledet på Spekters 20-års konferanse.

Kommunal- og moderniseringsministeren understreket at sett utenfra, har Norge velfungerende offentlige tjenester.

- Vi kan ikke konkurrere med de billigste, men vi må kunne konkurrere med de som har samme kostnadsnivå som oss. Det innebærer mer, bedre og smartere jobbing, sa Sanner.

Hilste fra Erna

Sanner steppet inn som stedfortreder for statsminister Erna Solberg som var på vei til Sør-Afrika i anledning minneseremoni for Nelson Mandela. Han hadde imidlertid med seg en hilsen fra statsministeren, som berømmet Spekter for å være en seriøs aktør som setter nye saker på dagsorden.  

Vil tidstyvene til livs

Sanner viste også til at regjeringens ambisjon er å gjøre offentlig sektor enda bedre, og legge til for at bedrifter kan bruke mer tid på å skape verdier. Han minnet om at reformer ikke er gjennomført, selv om de er vedtatt i Stortinget.

- Vårt prosjekt er ikke de store boksflyttingene, men vi skal gå løs på tidstyvene. Det innebærer blant annet å redusere tidsbruken knyttet til byråkratiske prosesser, saksbehandling og rapportering. Det vil gi medarbeiderne mer tid til å løse oppgavene, sa Sanner. 

- Vi må satse på ledelse og teknologi

Sanner mente at godt lederskap er viktig for å sikre en god offentlig sektor. Han viste til Gjørv-kommisjonen, som blant annet pekte på mangelfull samhandling og teknologibruk.

- Lederne må ha kompetanse til ikke å bare unngå feil, men også gjøre det som er riktig. Skal vi ha god og effektiv styring, må vi som politikere også prioritere rett. Man blir ikke dobbelt så god av å ha dobbelt så mange mål. Skal for eksempel helsepersonell få mer tid til pasienten, må vi stille færre krav til rapportering, sa Sanner.

Han lovet at virksomhetene som leverer offentlige tjenester nå kan se frem til å motta tildelingsbrev, og ikke tildelingsromaner.

- Må ha større ambisjoner enn å være fornøyd med det bestående

Også finansminister Siv Jensen var til stede på Spekters konferanse. 

- Mye er bra i Norge, men vi har hatt en sterk kostnadsvekst uten at produktiviteten har økt. På sikt er det vekst i fastlandsøkonomien som bestemmer vår velferdsutvikling, sa finansminister Siv Jensen.

Finansministeren påpekte at Norge har en unik posisjon sammenlignet med resten av Europa.

- Vi har ikke måttet ta de samme grepene som andre land har gjort, men det burde vært gjort her også. Utfordringen etter åtte år med de rødgrønne, er at politikken har manglet prioriteringer. Det er etterslep på bygninger, jernbane og riksveier. Det har vært satset for lite på utdanning, kunnskap og innovasjon, derfor vil vi investere mer i dette i fremtiden, sa Jensen.  

Arbeidskraften er viktigste ressurs

- Ole og gass utgjør en bitteliten del av nasjonalformuen. Det er tross alt arbeidskraften som utgjør den største delen, med over 80 prosent. De som er i arbeid, må fortsette å være det. I tillegg må vi få flere inn, det er en utfordring til oss alle, sa Jensen.

Jensen forklarte at regjeringens mål ikke er å bruke mest mulig penger på offentlig sektor, men å sørge for at offentlig sektor er best mulig innrettet. Hun slo fast at skattebetalernes penger må brukes både mer effektivt og smartere.

- Kostnaden ved å bygge èn kilometer vei er 60 prosent høyere i dag enn i 2005. Har det virkelig blitt 60 prosent dyrere, eller har vi blitt utstyrt med planprosesser gjort at det blir dyrere, spurte Jensen retorisk. Hun poengterte at regjeringens mål er å bygge raskere, billigere og bedre.

Produktivitetskommisjon skal nedsettes

 Jensen varslet at regjeringen snart vil sette ned produktivitetskommisjonen. Kommisjonen skal gå gjennom norsk økonomi og foreslå tiltak for hvordan den kan forbedres.

- Kanskje kan vi også øke effektiviteten i offentlig tjenesteproduksjon ved å lære av andre land, sa Jensen. Hun understreket at hun håper på en god og levende offentlig debatt rundt produktivitetskommisjonens arbeid.