spekter.no>- Selv ikke Spekter har svar på alle utfordringer, men vi har løsning på mange
Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten avsluttet Spekters 20-års konferanse. Foto: Thomas T. Kleiven
Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten avsluttet Spekters 20-års konferanse. Foto: Thomas T. Kleiven

- Gjennomgang av arbeidstidsreglene og bedre styring av utdanningstilbudet er avgjørende for å sikre nok og riktig arbeidskraft for fremtiden. Dessuten må de 800 000 offentlig ansatte også omfattes fullt ut av pensjonsforliket, sa administrerende direktør Anne-Kari Bratten, da hun oppsummerte Spekters 20-års konferanse.

- Selv ikke Spekter har svar på alle utfordringer, men vi har løsning på mange, sa Bratten. Hun påpekte at det er en krevende oppgave å forklare at det er fare på ferde når folk flest opplever at Norge går så det suser her og nå.

- Vi vet at ni av ti trives på jobb, sysselsettingen er på topp og ledigheten er på bunn. Vi har gjennomført reformer uten at folk trekker på gatene og brenner bildekk.  Men det ligger faktisk en udetonert bombe under velferdsstatens utvikling, sa Bratten.

Hun viste videre til Holden III-utvalget, som i sin ferske innstilling beskrev hvordan stabiliteten i økonomien blant annet trues ved en sterk nedbygging av konkurranseutsatt sektor.  

- Veien til realitetsorientering går gjennom kunnskap, sa Bratten og trakk frem fakta om hvilke utfordringer vi står overfor når alderssammensetningen i befolkningen endrer seg i årene som kommer.

- Levealderen i Norge øker med 12-14 minutter for hver time. Bare i Oslo vil vi ha 27 prosent befolkningsvekst frem mot 2040 blant de som er mellom 20-66 år, sa Bratten.

Massivt arbeidskraftbehovet

Det mest krevende i fremtiden blir å skaffe nok arbeidskraft. I 1950 var det sju arbeidstakere bak hver pensjonist, i 2060 blir det bare 1,7. Da må alle jobbe mest mulig og lengst mulig med riktigst mulig kompetanse, sa Bratten.

Hun fortsatt med å forklare at alle må jobbe 165 timer mer i året hvis vi skal opprettholde velferdsnivået vi har i dag.
- Skal det økes, må vi jobbe enda mer. Da er det urovekkende at en av tre nordmenn sier de ikke vil jobbe mer for å bidra, sa Bratten.

Hun mener situasjonen ikke blir bedre av at fire av ti nordmenn vil redusere arbeidsinnvandringen.
- Vi har et regnestykke som ikke går opp, likevel har realitetsorienteringen kummerlig kår, sa Bratten.

800 000 står utenfor pensjonsforliket

Pensjonsforliket er fortsatt ikke gjennomført, om lag 800 000 står fortsatt utenfor fordi de jobber i offentlig sektor. I dag stimulerer offentlig tjenestepensjon ikke til arbeid, og særaldersgrensene er også modne for revisjon, sa Bratten og understreket at både politikerne og arbeidslivets parter må ta et ansvar for å løse dette.

Arbeidstid er viktig for mobilisering

Spekter venter nå på at regjeringen setter ned det varslede arbeidstidsutvalget.

- Det er avgjørende med en gjennomgang av arbeidstidsbestemmelsene for å mobilisere mer arbeidskraft. Det er på tide at arbeidstidsutvalget blir nedsatt og kommer raskt i gang med sitt arbeid, sa Bratten.

To av tre i deltid sier de vil jobbe mer hvis arbeidstiden ble bedre tilpasset deres behov.

- Den arbeidskraften de representerer kan vi ikke la stå uforløst på grunn av arbeidstidsbestemmelser som ikke er i tråd med dagens samfunn, arbeidsliv og familiestruktur, mente Bratten.

Utdanningstilbudet må styres

Bratten etterlyste også bedre styring av utdanningstilbudet, ikke minst for å sikre at arbeidskraften blir utdannet ut fra arbeidslivets behov.  

- Vi kommer til å trenge flere med utdanning på videregående skole og bachelornivå, men hvor mange utdanningstilbud trenger vi i et land med fem millioner innbyggere? Det er kanskje nok med de nesten 1000 ulike mastergraderne vi allerede har, spurte Bratten.

Hun mente også at endrings- og utviklingskompetanse må prioriteres sterkere enn i dag.

- Det holder ikke å være veldig flink hvis man ikke kan jobbe sammen med andre, sa Bratten.

Lønnsoppgjørene må bli mer moderate

Også Dag Mejdell, som er Spekters styreleder og konsernsjef i Posten, tok til orde for å være føre var. 

- Vi må klare og ta de rette beslutningene i tide og unngå kriser. Vi er heldige som har høy sysselsetting og høy aktivitet i økonomien. Men vi har hatt en høy reallønnsvekst, og det er grunn til å minne om hvor vi kunne ha vært uten oljen, sa Mejdell.

Han refererte til at vi i Norge har et lønnsnivå som ligger 70 prosent over våre handelspartnere i EU

– Over tid er ikke det bærekraftig. Vi må se fremover, og ta nye og riktige beslutninger i tide. Oljevirksomheten vil bli trappet ned, selv om vi ikke vet når. Vi må ha et næringsliv som sikrer verdiskapning også etter oljen, og vi må ha mer moderate lønnsoppgjør i årene som kommer, sa Mejdell.

Bør mer skilles ut fra forvaltningen?

Mejdell stilte også spørsmål ved om mer kan skilles ut fra forvaltningen.

- De siste 20 årene har det med suksess blitt skilt ut virksomheter fra forvaltningen. Man bør se på om det kan være hensiktsmessig for flere, sa Mejdell.