spekter.no>Helgearbeidet kan fordeles på flere
- Vi ser til vår overraskelse at over en fjerdedel av sykepleierne ikke jobber helger i det hele tatt, sier Anne-Kari Bratten, til Aftenposten. Foto: Werner Juvik
- Vi ser til vår overraskelse at over en fjerdedel av sykepleierne ikke jobber helger i det hele tatt, sier Anne-Kari Bratten, til Aftenposten. Foto: Werner Juvik

- Jobbkabalen på sykehusene vil gå opp dersom helgearbeidet fordeles på flere av de ansatte, sier Anne-Kari Bratten til Aftenposten. Tallene viser at så godt som en fjerdedel av sykepleierne ikke jobber helger i det hele tatt.

For spesialsykepleiere er andelen enda høyere: 31,5 prosent - nesten en tredel - jobber aldri lørdager eller søndager. 

- Vi ser til vår overraskelse at over en fjerdedel av sykepleierne ikke jobber helger i det hele tatt, sier Anne-Kari Bratten til avisen. 

- Det er ikke sikkert folk trenger å jobbe oftere enn tredjehver helg, hvis bare flere jobber helg, altså – hvis vi deler arbeidet på flere. Det står i arbeidsmiljøloven at ubekvem arbeidstid skal fordeles på flest mulig. Da synes vi det er påfallende at så mange som en fjerdedel ikke jobber helger i det hele tatt, fortsetter hun. 

Flere yngre jobber helg enn eldre

Andelen hjelpepleiere som jobber helg er større enn både sykepleiere og spesialsykepleiere, viser tallene fra Spekter.

For de to sistnevnte gruppene er det dessuten en annen klar tendens:
- Jo eldre sykepleierne blir, jo færre er det som jobber helg. Men når det gjelder hjelpepleierne, så er det konstant gjennom hele karrieren. Så vi lurer på om det er et privilegiesystem her.

- Det betyr at blant sykepleiere med små barn, som står klarest frem i denne diskusjonen – og det har jeg ikke noen problemer med å forstå – er det flere som jobber helg enn de som man må anta er utenfor småbarnsfasen, sier Bratten.

Les hele saken hos Aftenposten.no: Én av fire sykepleiere jobber ikke helg