spekter.no>Avtale med Fagforbundet: Belønner helgearbeid i sykehusene

Fra nyttår får Fagforbundets medlemmer i sykehusene høyere helgetillegg, jo flere lørdager, søndager og helgetimer de jobber.

Allerede i 2011 inngikk Spekter og Fagforbundet en forpliktende samarbeidsavtale for å redusere deltid blant sykehusansatte. Ved tariffoppgjøret 2012 ble man enige om å innføre helgetillegg som øker i takt med hyppigheten og mengden helgearbeid.

Som en del av årets lønnsoppgjør, fulgte partene opp tiltaket ytterligere. Helgetillegget ble oppjustert for å legge ytterligere til rette for flere hele stillinger og mer rettferdig fordeling av den ubekvemme arbeidstiden.

Helgetillegget er i utgangspunktet på minimum 40 kroner timen, men det øker gradvis for de som jobber mer enn 17 helger i året. Jobber man mer enn 16 timer pr helg, øker det ytterligere. De som jobber flest helger og helgetimer, får et tillegg på minst 80 kroner i timen.

Ordningen gjelder for Fagforbundets medlemmer og andre LO-organiserte i helseforetakene.