spekter.no>Likestillingsombudet forsøker å lage ny juss
Juridisk direktør Kristin Juliussen i Spekter
Juridisk direktør Kristin Juliussen i Spekter

-Det er oppsiktsvekkende at Likestillings- og diskrimineringsombudet tar seg til rette og setter seg over Høyesteretts avgjørelse om at bedrifter kan praktisere aldersgrenser på 67 år, sier juridisk direktør Kristin Juliussen i Spekter.

Juliussen mener Likestillingsombudet anvender jussen feil når de gir en NRK-medarbeider medhold i at NRKs pensjonsalder er diskriminerende. Ombudet mener at den såkalte Gjensidigedommen, som bekrefter at virksomheter kan praktisere aldersgrenser på 67 år, ikke lenger gjelder. Det er Spekter uenig i.

- Likestillingsombudet forholder seg ikke til gjeldende rett, men forsøker selv å lage ny rett. Det er ikke deres oppgave. Det er utenfor deres mandat å stille Høyesteretts avgjørelser i tvil, mener Juliussen.

Hun mener at denne saken egentlig ikke handler om aldersdiskriminering, men om at NRK har en pensjonsordning som forutsetter at ansatte går av med pensjon ved fylte 67 år. Det er en god tjenestepensjonsordning som gir full opptjening ved 67 år. Konsekvensen av slike ordninger er at også fratreden skal skje ved denne aldersgrensen.

- Det er viktig å merke seg at denne medarbeideren på ingen måte har fått yrkesforbud eller er utestengt fra arbeidslivet, selv om NRKs pensjonsavtale med fagforeningene gjør at han må fratre i NRK. Dette er imidlertid et godt eksempel på at de ytelsesbaserte pensjonsordningene ikke er tilpasset dagens arbeidsliv. De er basert på at arbeidstakerne jobber samme sted i 30 år og deretter blir pensjonister. Pensjonsreformen bygger på helt andre prinsipper slik at alle år man er i arbeidslivet gir pensjonsuttelling, sier Juliussen.