spekter.no>Den norske modellen er rigget for fremtiden
  • Statsråd Jan Tore Sanner foran bilde av seg selv fra 1992 (Foto: Thomas T. Kleiven)
    Statsråd Jan Tore Sanner foran bilde av seg selv fra 1992 (Foto: Thomas T. Kleiven)
  • Statsråd Jan Tore Sanner på Spekterkonferansen 2015. (Foto: Thomas T. Kleiven)
    Statsråd Jan Tore Sanner på Spekterkonferansen 2015. (Foto: Thomas T. Kleiven)

- Den norske modellen er den beste plattform for endring og omstilling, men den må ikke brukes som en unnskyldning for å motsette seg omstilling, sa statsråd Jan Tore Sanner på Spekterkonferansen.

Sanner understreket av det er en styrke at vi har et godt trepartssamarbeid, høy organisasjonsgrad og at politikere og partene i arbeidslivet snakker godt sammen.

- Vi står overfor en tid der omstilling må til. Det er heldigvis bred enighet om at Norge trenger flere bein å stå på. Det var lettere da oljeprisen var over 100 dollar fatet. Selv om vi vil ha petroleumsnæring i lang tid fremover, har de fleste nå sett økonomien vår berøres og arbeidsplassene blir mer sårbare når oljeinntektene synker, sa Sanner.

Utfordringer i offentlig sektor

-Vi har noen utfordringer i offentlig sektor. Det knytter seg dels til å sikre produktivitetsvekst, dels til at sektoren har mange tidstyver.  Når samfunnet endrer seg, må også offentlig sektor endre seg, sa Sanner.

Han understreket at regjeringen er i gang med store reformer innen blant annet politi, helse, forskning og kommunestruktur.

- Regjeringen har startet en kursendring som handler om å forenkle, forbedre og fornye offentlig sektor. Målet er å sikre velferd og bedre tilbudet til befolkningen. Vi kan for eksempel ikke detaljstyre de statlige etatene fra departementskontorene. Lederne må få mer rom til å lede, sa Sanner.