spekter.no>Frontfagsrammen er 2,7 prosent – et godt resultat for norsk arbeidsliv

Forhandlingene i frontfaget er nå avsluttet og rammen for årets oppgjør er 2,7 prosent. Det er ikke gitt generelt sentralt tillegg. Lavtlønnede har fått et sentralt tillegg på kr 1,75 per time. - Dette er et godt resultat for norske bedrifter og norske arbeidstakere, uttaler administrerende direktør Anne-Kari Bratten i en kommentar.

- Som partene gjennom Holdenutvalget har påpekt har det vært helt nødvendig å få redusert den særnorske høye lønnsveksten. Høstens oljeprisfall har med tydelighet vist oss at det nå er helt nødvendig å bremse lønnsveksten. Det er viktig at vi i en krevende økonomisk situasjon opprettholder høy sysselsetting og hindre økende ledighet, fortsetter hun.

NHO har i forståelse med LO anslått at årslønnsveksten i industrien for arbeidere og funksjonærer samlet vil bli på 2,7 prosent i år. Når partene har sett det som nødvendig med lavere lønnsvekst i 2015 enn i 2014 er det av hensyn til forholdene i realøkonomien og behovet for nødvendig omstilling.

Forhandlingene i Spekter starter onsdag 15. april med innledende sentrale forhandlinger og fortsetter deretter med lokale forhandlinger.

- Frontfagsresultatet gir en tydelig norm for de forhandlingene vi nå skal føre i Spekter, avslutter Bratten.