spekter.no>Nyhetsbrevet Aspekter

Nyhetsbrevet fra Spekter kommer ut jevnlig med faglige artikler og nyhetsstoff.

Aspekter 12. mai 2020
                                                                   
Revidert nasjonalbudsjett: Viktig å få samfunnshjulene i gang igjen

- I år kreves det en ekstra innsats for å få hjulene i samfunn og arbeidsliv i gang igjen. Vi kan bruke midler fra oljefondet i en kort periode fordi vi er i en unik økonomisk situasjon. Men på lengre sikt er det økonomisk verdiskapning, høy sysselsetting og økt produktivitet som kan finansiere det velferdssamfunnet vi ønsker oss, sier Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter.
Lav lønnsvekst i år

Prognosene for lønnsveksten i år er kraftig nedjustert. Mange bedrifter har ikke mulighet for å gi lønnstillegg. I Revidert nasjonalbudsjett som kom i dag, anslår regjeringen en lønnsvekst på 1,5 prosent. Nå er det viktigere enn noensinne at det er oppslutning om rammen i konkurranseutsatt sektor (frontfaget), skriver sjeføkonom Stein Gjerding i Spekter.
Økonomisk vekst er samfunnskritisk

I det offentlige ordskiftet under pandemien har noen forsøkt å gradere noen yrker og funksjoner - helst i offentlig sektor, til nød i dagligvare - som viktigere enn alle andre. Ansatte i næringsliv og konkurranseutsatt sektor, er imidlertid like kritiske for samfunnet som ansatte i sykehus eller skolen. Uten inntekter fra privat sektor – ingen offentlig sektor, skriver Anne-Kari Bratten i DNs spalte om ledelse.
Krevende for kultursektoren

- Det er positivt at det nå kan åpnes opp for noe publikumsaktivitet ved å tillate kulturarrangementer for inntil 50 publikummere, og at det fra 15. juni planlegges for å åpne opp ytterligere. Dette hindrer likevel ikke at pandemien vil gi langsiktige konsekvenser for kulturlivet, sier Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk.

Motta nyheter fra Spekter

Pressemeldinger:

Se pressemeldinger, og meld deg på mailingliste i Spekters presserom hos NTB