spekter.no>Nyhetsbrevet Aspekter

Nyhetsbrevet fra Spekter kommer ut jevnlig med faglige artikler og nyhetsstoff.

Dette er et nyhetsbrev fra Arbeidsgiverforeningen Spekter  
Hvis du ikke kan lese denne posten, klikk her.
Historisk lav lønnsvekst i 2020

- Norge har ansvarlige arbeidsgivere og ansvarlige fagforeninger. Årets oppgjør blir imidlertid den norske lønnsmodellens stresstest. Forhandlingene dreier seg om evne til å vise ansvar for norske bedrifter og norske arbeidsplasser for år fremover, skriver Anne-Kari Bratten.
Ny Nasjonal transportplan: Samfunnsøkonomisk nytte må prioriteres

Spekter etterlyser strenge prioriteringer når Nasjonal transportplan 2022-2033 skal utformes. – Det viktigste er at prioriteringene må være basert på samfunnsøkonomisk nytte, og at reformer i samferdselssektoren ikke stopper opp. Poenget er å få mer samferdsel for pengene, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten.
Lunsj-pa-Instagram-Nei-takk

- Det er ikke opp til Norges nye hjemmekontoradel å selv vurdere om de skal møte opp på jobb fremover, skriver Anne-Kari Bratten i DNs spalte om ledelse 29. juni.
Koronakrisen og kultur-institusjonene – avstands-restriksjonene må revurderes

– Det er ingen tvil om at koronakrisen har truffet kulturlivet med full tyngde, og det kan se ut til at smittesituasjonen vil vare i lang tid fremover. Spekter er blant dem som mener tiden er inne for å gjøre mer konkrete vurderinger av om det er mulig å justere noe på smitteverntiltakene for å bøte på de samfunnsøkonomiske konsekvensene, sier administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten.
Smittevernstiltak og høyere aktivitet i økonomien - er balansen riktig?

– Balansen mellom nødvendig smittevern og høyere aktivitet i økonomien er den virkelig store utfordringen fremover, sa administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, da hun nylig deltok i en panelsamtale om framtidens arbeidsliv arrangert av E24 og Finn.no.
Hvem er Kygo-generasjonen? Les mer i Spektermagasinet

– Kygo-generasjonen ser ingen begrensninger for hva de kan få til. Både utdanningstilbudet og arbeidslivet vil måtte endres for å tilpasse seg de unge, spår trendanalytiker Ole Petter Nyhaug i Opinion. Han er en av flere samfunnsaktører og ledere som deler sine perspektiver rundt fremtidens arbeidsliv i det nye Spektermagasinet.
                                                                   
VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE

Arbeidsgiverforeningen Spekter
post@spekter.no Tlf: (+47) 47 65 70 00

Motta nyheter fra Spekter

Pressemeldinger:

Se pressemeldinger, og meld deg på mailingliste i Spekters presserom hos NTB