spekter.no>Nyhetsbrevet Aspekter

Nyhetsbrevet fra Spekter kommer ut jevnlig med faglige artikler og nyhetsstoff.

Nyhetsbrev 28. juni 2019
Når samfunnsøkonomene møter arbeidslivet
Det kommer til å bli stemningsfulle møter i Sysselsettingsutvalget mellom samfunnsøkonomenes makrosyn, og Spekters og de øvrige arbeidsgivernes ansvar for den enkelte virksomhets verdiskapningsevne.
Spekter til Arendalsuka 2019
Spekter kommer også i år til å være tilstede på Arendalsuka som arrangeres 12. – 17. august. Vi inviterer våre medlemsvirksomheter og andre interesserte til flere møter om dagsaktuelle tema i løpet av uken.
Morgendagens omsorgsutfordringer – behov for en velferdsmiks
Norge står overfor enorme omsorgsutfordringer. I årene som kommer vil antallet eldre dobles, og flere vil trenge hjelp for å bo lenger hjemme, oppleve mestring og leve et verdig liv. Dette er bakgrunnen for at Spekter og NHO Service og handel sammen satte ned et utvalg som har utarbeidet rapporten «Morgendagens omsorgsutfordringer – behov for en velferdsmiks».
Mellomoppgjøret 2019:
Økende lønnsvekst


Hvert år forhandles det nesten 750 ulike overenskomster for Spekters medlemsvirksomheter. Ledere og tillitsvalgte i virksomhetene har i tråd med den norske modellen og resultatet fra frontfaget gjort en stor innsats for å komme til frem til ansvarlige resultater. Det er grunn til å berømme dem for godt gjennomført forhandlingsarbeid.
                                                                   
VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE

Arbeidsgiverforeningen Spekter
post@spekter.no Tlf: (+47) 47 65 70 00

Motta nyheter fra Spekter

Navn
Tittel
E-post
Virksomhet/bedrift

Nyhetsbrevet Aspekter

Pressemeldinger:

Se pressemeldinger, og meld deg på mailingliste i Spekters presserom hos NTB