spekter.no>Nyhetsbrevet Aspekter

Nyhetsbrevet fra Spekter kommer ut jevnlig med faglige artikler og nyhetsstoff.

Nyhetsbrev 24. oktober 2019

                                                                   
Reaksjoner og innspill til Statsbudsjettet 2020
Spekter har deltatt i en rekke åpne høringer i Stortinget etter fremleggingen av forslag til Statsbudsjett for 2020. Overordnet mener Spekter at Statsbudsjettet for 2020 er godt tilpasset situasjonen i norsk økonomi, og er positive til at regjeringen slipper gasspedalen og bremser oljepengebruken.

Finanskomiteen
- Forutsigbarhet, nødvendig handlingsrom og langsiktighet er viktig for både politikken, næringslivet og offentlig sektor. Dette budsjettet bidrar til nettopp det, sa Stein Gjerding sjeføkonom og direktør i Spekter under finanskomiteens høring om Statsbudsjettet 2020.

Arbeids- og sosialkomiteen
- Spekter mener det er viktig å bryte passiviteten for unge som verken er i arbeid eller utdanning. Derfor støtter vi en omlegging av ordningen med arbeidsavklaringspenger, men samtidig er det viktig å unngå utilsiktede effekter og sikre tilstrekkelig oppfølging fra NAV, sa Spekters fagdirektør Olav Wendelbo Kvam under Arbeids- og sosialkomiteens høring om Statsbudsjettet 2020.

Helse- og omsorgskomiteen
Budsjettåret 2020 blir et krevende år for sykehusene og helsetjenesten, og kravet til omstilling og effektivisering øker. Det var Spekters hovedbudskap under høringen i Stortingets helse- og omsorgskomite om Statsbudsjettet for 2020 der spesialrådgiver Kim Hannisdal og fagsjef Odd Erik Stende deltok.

Utdannings- og forskningskomiteen
Mer satsing på fagskolene, behov for flere praksisplasser og ros til regjeringen for å ville legge om Lånekassen for å stimulere bedre til livslang læring var blant temaene Spekters fagsjef Olav Kvam og spesialrådgiver Trond Bergene tok opp i komitehøringen om Statsbudsjettet.

Familie- og kulturkomiteen
- Med så store og raske endringer som skjer også innenfor det internasjonale mediemangfoldet, er det viktigere enn noen gang å hegne om NRK og produksjonen av norsk innhold og kultur, sa Spekters sektorpolitiske direktør Sverre Høven.

Transport- og kommunikasjonskomiteen
– Norge trenger økt fokus på samfunnsøkonomisk lønnsomhet og kundenytte. Samtidig er det viktig å få mer samferdsel igjen for pengene. Økt vedlikehold og tiltak for mer effektiv bruk av dagens infrastruktur er særlig viktig, sa Spekters sektorpolitiske direktør Sverre Høven.
Spekters juridiske direktør på toppliste over internadvokater

Spekters juridiske direktør Tor Olav Carlsen har fått plass på listen over de 50 beste og mest innflytelsesrike internadvokatene i Norge.
VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE

Arbeidsgiverforeningen Spekter
post@spekter.no Tlf: (+47) 47 65 70 00

Motta nyheter fra Spekter

Navn
Tittel
E-post
Virksomhet/bedrift

Nyhetsbrevet Aspekter

Pressemeldinger:

Se pressemeldinger, og meld deg på mailingliste i Spekters presserom hos NTB