spekter.no>Nyhetsbrevet Aspekter

Nyhetsbrevet fra Spekter kommer ut jevnlig med faglige artikler og nyhetsstoff.

Dette er et nyhetsbrev fra Arbeidsgiverforeningen Spekter  
Hvis du ikke kan lese denne posten, klikk her.
                                                                   
«Rich white girl-problem?»

Likestillingsarbeidet har større utfordringer enn behovet for å sparke inn døra på herreklubber, skriver Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Dagens Næringsliv.
Ansvarlige lønnsoppgjør er norsk tradisjon

I mange av Spekters medlemsvirksomheter gjennomføres det i disse dager lokale forhandlinger. Vårt hovedinntrykk er at det jevnt over er sterk lojalitet til frontfagsnormen på 1,7 prosent, noe som er avgjørende med tanke på at norsk økonomi og arbeidsliv er i en svært krevende situasjon.
Statsbudsjettet må bygge opp om verdiskaping og velferd

Spekter mener at statsbudsjettet for 2021, som regjeringen legger frem 7. oktober, må bidra til bærekraftig økonomisk verdiskapning, slik at flest mulig kommer i jobb og velferdstilbudet kan opprettholdes. Landet og arbeidslivet er fortsatt inne i krevende krisetider. Spekter håper derfor på ansvarlige politiske forlik og pragmatiske løsninger som kan bringe landet videre.
Regjeringens nye krisepakke: Mange gode tiltak for virksomhetene i en krevende tid

Regjeringen forslår i sin nye krisepakke endringer i permitteringsordningen. I tillegg kommer det nye støtteordninger for kollektivtransport og kultursektoren, noe som er positivt for mange av Spekters medlemmer.
Mekonnen Germiso er spesialrådgiver i Arbeidsgiverforeningen Spekter.
Nasjonal transportplan må prioritere det som er mest nyttig for samfunnet

- Samfunnsøkonomisk nytte må være det viktigste prioriteringsverktøyet. Vedlikehold må prioriteres, infrastrukturen må brukes mer effektivt og reformene og innovasjonen må fortsette, sa spesialrådgiver i Spekter, Mekonnen Germiso, på samferdselsministerens innspillskonferanse.
Karen Helene Ulltveit-Moe: «Arbeidsmiljøloven er skrevet for et annet arbeidsliv enn i dag»

- Vi må ha et lovverk som er tilpasset dagens, og ikke gårsdagens, arbeidsliv og teknologi, mener økonomiprofessor og leder av Arbeidstidsutvalget, Karen Helene Ulltveit-Moe.
VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE

Arbeidsgiverforeningen Spekter
post@spekter.no Tlf: (+47) 47 65 70 00

Motta nyheter fra Spekter

Pressemeldinger:

Se pressemeldinger, og meld deg på mailingliste i Spekters presserom hos NTB