spekter.no>Nyhetsbrevet Aspekter

Nyhetsbrevet fra Spekter kommer ut jevnlig med faglige artikler og nyhetsstoff.

                                                                   
Vi må våge å utfordre modellen
-Den norske modellen er skapt for omstilling og utvikling, ikke for å konservere dagens løsninger. Vi må ikke selv bli modellens fiender gjennom å bruke den feil. Den norske modellen har aldri vært og skal ikke være et skjold mot endring, sa Anne-Kari Bratten administrerende direktør i Spekter på Kartellkonferansen på Gol, der Spekter sammen med LO Stat presenterte Supermodellen.
"Dårlig ledelse" er dårlig svar
Det blir for enkelt å skylde på ledelsen for alt som er vondt og vanskelig i arbeidslivet, skriver Anne-Kari Bratten i Dagens Næringsliv.
Ledelse, ansvar og lovbrudd
- Fagforeningene fastsetter i realiteten arbeidsplanene selv gjennom ulike krav som stilles, mens lederne sitter med det strafferettslige ansvaret. Slik kan det ikke fortsette, skriver Anne Turid Wikdahl i et tilsvar i Dagsavisen, og ber om at regjeringen følger Arbeidstidsutvalgets råd om å utvikle egne bestemmelser for skift-/turnusarbeid
Gullklokkenes tid er forbi
- I fremtiden ligger tryggheten i egen kompetanse som må utvikles gjennom hele yrkeskarrieren. Digitalisering og rask endringstakt vil prege arbeidslivet, sa Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten på en konferanse i regi av Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening/Handel og Kontor.
VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE

Arbeidsgiverforeningen Spekter
post@spekter.no Tlf: (+47) 47 65 70 00

Motta nyheter fra Spekter

Navn
Tittel
E-post
Virksomhet/bedrift

Nyhetsbrevet Aspekter

Pressemeldinger:

Se pressemeldinger, og meld deg på mailingliste i Spekters presserom hos NTB