spekter.no>Nyhetsbrevet Aspekter

Nyhetsbrevet fra Spekter kommer ut jevnlig med faglige artikler og nyhetsstoff.

 • Dette er et nyhetsbrev fra Arbeidsgiverforeningen Spekter  
  Hvis du ikke kan lese denne posten, klikk her.
 • Er det virkelig alderspensjonistene som skal prioriteres nå?

  – Når bare 4,3 prosent av alderspensjonistene er under lavinntektsgrensen, er det grunn til å spørre om dette er rett tidspunkt for å gi alle en generell pensjons-økning, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter.
 • Ber om vedlikeholdsløft for samfunnsnytte og sysselsetting

  – Spekter oppfordrer Stortinget til å vedta en kraftfull vedlikeholdssatsing for 2021. Dette vil bidra til sysselsetting og kapasitet i bygg- og anleggsbransjen gjennom krisen og samtidig redusere vedlikeholds-etterslepet, sier Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk i Spekter.
  Vi står bak deg. Laaangt bak

  Ansvar, mot og sårbarhet er tre sider av samme sak. Man kan ikke ta ansvar uten å være modig, og man kan ikke være modig uten å bli sårbar, skriver Spekters administrerende direktør, Anne-Kari Bratten i Dagens Næringsliv 2. november.
 • Budsjettinnspurt på Stortinget: Mye står på spill

  I disse dager pågår budsjettforhandlingene på Stortinget for fullt mellom regjeringspartiene og FrP. Før partiene kommer til enighet skal det forhandles om en rekke saker og forhandlingsresultatet har mye å si for samfunnet, virksomheter og enkeltpersoner.
  Høy aktivitet for å få ned sykefraværet i sykehus og persontransport

  – Midtveis i IA-perioden (2019-2022) er det høy aktivitet i de to bransjeprogrammene som Spekter leder, nemlig sykehus og persontransport. Det er viktig å få ned sykefraværet og å bruke all den arbeidskraften som er tilgjengelig framover. IA-avtalen med bransje-programmene er gode verktøy, sier fagdirektør i Spekter, Olav Kvam.
                                                                   

Motta nyheter fra Spekter

Pressemeldinger:

Se pressemeldinger, og meld deg på mailingliste i Spekters presserom hos NTB