spekter.no>Ansatte i Spekter
Navn
Stilling
Avdelinger

Berge-Bang, Hanna

Arbeidsliv

Bergene, Trond

Arbeidsliv

Bratten, Anne-Kari

Administrerende direktør

934 41 831
anne-kari.bratten@spekter.no

Ledelse

Brown, Thomas

Arbeidsliv

Båtstrand, Marte

Arbeidsliv

Dahl, Svend

Sektorpolitikk

Dalen, Elin

Arbeidsliv

Danielsen, Elin Stensvold

Administrasjonssekretær

911 74 442
elin.danielsen@spekter.no

Administrasjon

Dannevig, Helene

Administrasjon

Dørnes, Ingvild Dahl

Samfunnskontakt

Eikens, Wenche

Arbeidsliv

Fosse Hanssen, Kristoffer

Arbeidsliv

Frøisland, Jon

Sektorpolitikk

Germiso, Mekonnen

Sektorpolitikk

Gjerding, Stein

Direktør og sjeføkonom

901 73 237
stein.gjerding@spekter.no

Ledelse

Graven, Kristine Eidsvaag

Arbeidsliv

Gulbrandsen, Ingrid Paaske

Arbeidsliv

Haaland, Anne Brit Mjelleli

Administrasjonssekretær

456 99 221
anne.brit.haaland@spekter.no

Administrasjon

Hannisdal, Kim

Sektorpolitikk

Hatlestad, Kjersti

Spesialrådgiver/Advokat

977 69 790
kjersti.hatlestad@spekter.no

Arbeidsliv

Henriksen, Bjørn

Arbeidsliv

Hoff-Okstad, Kari

Arbeidsliv

Holand, Sofia

Arbeidsliv

Juliussen, Kristin

Analyse- og utredningsdirektør

906 59 796
kristin.juliussen@spekter.no

Arbeidsliv, Ledelse

Jørgensen, Mette Kristin

Bransjeprogram under IA-avtalen

Kaur, Ranjit

Arbeidsliv

Knutsen, Per Kristian

Arbeidsliv

Kvalheim, Tore Eugen

Ledelse

Kvam, Olav

Arbeidsliv, Ledelse

Lang, Åsmund

Sektorpolitikk

Larsen, Gunnar

Direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk

988 41 531
gunnar.larsen@spekter.no

Samfunnskontakt, Ledelse

Lillerovde, Frode

Arbeidsliv

Lunde, Eva

Spesialrådgiver

975 37 519
eva.lunde@spekter.no

Sektorpolitikk

Magnusson, Åslaug Løseth

Sektorpolitikk

McKiernan, Mona Mjøen

Spesialrådgiver/Advokat

909 70 825
mona.mckiernan@spekter.no

Arbeidsliv

Mikkelsen, Ole

Spesialrådgiver/Advokat

916 38 101
ole.mikkelsen@spekter.no

Arbeidsliv

Myrvang, Trond

IT-sjef/Økonomiansvarlig

920 82 217
trond.myrvang@spekter.no

Administrasjon

Opdan, Cecilie Aronsen

Programleder sykehus

473 18 402
cecilie.opdan@spekter.no

Bransjeprogram under IA-avtalen

Pettersen, Ane-Dorthe

Kurs- og konferansekoordinator

979 65 651
Ane-Dorthe.Pettersen@spekter.no

Administrasjon

Reinsberg, Annette

Arbeidsliv

Rødsand, Astrid Driva

Arbeidsliv

Saastad, Kari

Arbeidsliv

Sandnes, Emily

Spesialrådgiver/Advokat

950 63 790
emily.sandnes@spekter.no

Arbeidsliv

Skauge, Valgjerd Bakka

Arbeidsliv

Skrattegård, Bjørn

Arbeidsliv, Ledelse

Solberg, Johan Tore

Programleder persontransport

99 10 88 11
johan.tore.solberg@spekter.no

Bransjeprogram under IA-avtalen

Stende, Odd Erik

Fagsjef myndighetskontakt

932 11 874
odd-erik.stende@spekter.no

Samfunnskontakt

Thele, Bente Wollebæk

Arbeidsliv

Vollen, Anders

Arbeidsliv

Walding, Cathrine Gundersen

Spesialrådgiver/Advokat

470 22 993
cathrine.walding@spekter.no

Arbeidsliv

Wigers, Ane

Spesialrådgiver/Advokat

951 08 351
ane.wigers@spekter.no

Arbeidsliv

Wikdahl, Anne Turid

Arbeidsliv, Ledelse