spekter.no>Ansatte i Spekter
Navn
Stilling
Avdelinger

Ansteensen, Ann-Kristin

Arbeidsliv

Berge-Bang, Hanna (i permisjon)

Arbeidsliv

Bergene, Trond

Arbeidsliv

Bratten, Anne-Kari

Administrerende direktør

934 41 831
anne-kari.bratten@spekter.no

Ledelse

Bryde, Arild

Arbeidsliv, Ledelse

Båtstrand, Marte

Arbeidsliv

Carlsen, Tor Olav

Arbeidsliv, Ledelse

Dahl, Svend

Sektorpolitikk

Dalen, Elin

Arbeidsliv

Danielsen, Elin Stensvold

Administrasjonssekretær

911 74 442
elin.danielsen@spekter.no

Administrasjon

Dannevig, Helene

Administrasjon

Dørnes, Ingvild Dahl

Samfunnskontakt

Eikens, Wenche

Arbeidsliv

Frøisland, Jon

Sektorpolitikk

Germiso, Mekonnen

Sektorpolitikk

Gjerding, Stein

Direktør og sjeføkonom

901 73 237
stein.gjerding@spekter.no

Ledelse

Haaland, Anne Brit Mjelleli

Administrasjonssekretær

456 99 221
anne.brit.haaland@spekter.no

Administrasjon

Hannisdal, Kim

Arbeidsliv

Hatlestad, Kjersti

Spesialrådgiver/Advokat

977 69 790
kjersti.hatlestad@spekter.no

Arbeidsliv

Haukaas, Lars

Ledelse

Henriksen, Bjørn

Arbeidsliv

Hoff-Okstad, Kari

Arbeidsliv

Høven, Sverre

Sektorpolitikk, Ledelse

Juliussen, Kristin

Analyse- og utredningsdirektør

906 59 796
kristin.juliussen@spekter.no

Arbeidsliv, Ledelse

Kinn, Ida

Spesialrådgiver/Advokat

905 56 195
ida.kinn@spekter.no

Arbeidsliv

Knutsen, Per Kristian

Arbeidsliv

Kvalheim, Tore Eugen

Ledelse

Kvam, Olav

Arbeidsliv, Ledelse

Larsen, Gunnar

Direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk

988 41 531
gunnar.larsen@spekter.no

Samfunnskontakt, Ledelse

Lillerovde, Frode

Arbeidsliv

Lindland, Merete

Arbeidsliv

Magnusson, Åslaug Løseth

Sektorpolitikk

McKiernan, Mona Mjøen

Spesialrådgiver/Advokat

909 70 825
mona.mckiernan@spekter.no

Arbeidsliv

Mikkelsen, Ole

Spesialrådgiver/Advokat

916 38 101
ole.mikkelsen@spekter.no

Arbeidsliv

Myrvang, Trond

IT-sjef/Økonomiansvarlig

920 82 217
trond.myrvang@spekter.no

Administrasjon

Pettersen, Ane-Dorthe

Kurs- og konferansekoordinator

979 65 651
Ane-Dorthe.Pettersen@spekter.no

Administrasjon

Saastad, Kari

Arbeidsliv

Skrattegård, Bjørn

Arbeidsliv, Ledelse

Solberg, Johan Tore

Arbeidsliv

Stende, Odd Erik

Fagsjef myndighetskontakt

932 11 874
odd-erik.stende@spekter.no

Samfunnskontakt

Sæhl, Karoline Kilvik

Arbeidsliv

Thele, Bente Wollebæk

Arbeidsliv

Walding, Cathrine Gundersen

Spesialrådgiver/Advokat

470 22 993
cathrine.walding@spekter.no

Arbeidsliv

Wigers, Ane

Spesialrådgiver/Advokat

951 08 351
ane.wigers@spekter.no

Arbeidsliv

Wikdahl, Anne Turid

Arbeidsliv, Ledelse

Ødegård, Elin

Spesialrådgiver/Advokat

470 18 668
elin.odegard@spekter.no

Arbeidsliv