spekter.no>Avtaler og ordninger>->OU-ordningen

Opplysnings- og utviklingsordningen er opprettet for å finansiere opplæring av tillitsvalgte for å utøve oppgavene i henhold til de funksjonene som er definert i hovedavtalen og annet regel- og avtaleverk.

Som utgangspunkt er det de arbeidstakere som er organisert i forbund eller forening som det er inngått overenskomst med i virksomheten, og som får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt gjennom overenskomsten, som inngår i opplysnings- og utviklingsordningen.

Avgift til ordningen beregnes i henhold til antall ansatte som er omfattet av ordningen pr 1. januar hvert år. Opplysnings- og utviklingsordningen er ikke fondsbasert. Ordningen har sitt eget styre med lik representasjon fra partene.

Avtalene ble sist endret pr 07.04.2014.

Overenskomstområder

Spekter er delt inn i 10 områder, noen med flere virksomheter. 

1. Orkestre og teatre
2. Norges Bank
3. Avinor
4. Lovisenberg
5. Nettbuss AS
6. NRK
7. NSB
8. Posten
9. Øvrige virksomheter
10. Helseforetak