spekter.no>Avtaler og ordninger

Lag din egen IA-håndbok

Spekter har sammen med arbeidstaker-organisasjonene utviklet en inspirasjons- og arbeidsbok for både ledere og tillitsvalgte

Lover, veiledning og avtaler

Compendia Spekter gir informasjon om sentrale bestemmelser innenfor bl.a ansettelser, arbeidsavtaler, arbeidstid, ferie, lønn, permisjon, pensjon, oppsigelse, sykdom og HMS 

Her finner du også avtaler og protokoller fra tidligere år. Tilgang forutsetter brukernavn og passord til våre medlemssider.