spekter.no>Temaoversikt>Statsbudsjettet >Statsbudsjettet 2016

Spekters reaksjoner og innspill til statsbudsjettet 2016

Spekters notater til
Stortinget for
statsbudsjettet 2016

Innhold