spekter.no>Temaoversikt>Statsbudsjettet >Statsbudsjettet 2015

Spekters reaksjoner og innspill til statsbudsjettet for 2015.

Spekters notater til
Stortinget for
statsbudsjettet 2015

Finanskomiteen:

Transport- og kommuniksasjonskomiteen:

Arbeids- og sosialkomiteen:

Familie- og kulturkomiteen

Innhold