Lønnsoppgjøret 2018
spekter.no>Temaoversikt>Lønnsoppgjør>Lønnsoppgjøret 2018

Overenskomstrevisjonen 2018 er et hovedoppgjør. Dette innebærer at det gjennomføres forhandlinger både om tekstlige endringer i overenskomstene og om lønnstillegg.

Status i forhandlingene

 • Område 1, kulturvirksomheter:
  Enighet med alle organisasjoner. 
 • Område 2, Norges Bank:
  Enighet med alle organisasjoner.
 • Område 3, Avinor:
  Enighet med SAN og Norsk Flyvelederforbund. Oppgjøret går til mekling med LO og YS. Meklingsdato er 28. juni.
 • Område 4, Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag:
  Enighet med LO, YS og SAN. (Endelig frist for godkjenning er 25. juni, gjelder LO og YS) Forhandlinger med Unio pågår. 
 • Område 5, Nettbuss: 
  Enighet med alle organisasjoner.
 • Område 6, NRK: 
  Enighet med alle organisasjoner.
 • Område 7, NSB:
  Enighet med YS, SAN og Unio. Oppgjøret går til mekling med LO. Meklingsdato er ikke fastsatt.
 • Område 8, Posten: 
  Enighet med alle organisasjoner.
 • Område 9, Øvrige virksomheter:
  Enighet med alle organisasjoner i alle virksomheter, med unntak av Flytoget, der oppgjøret går til mekling for LO. Meklingsdato er ikke fastsatt. (Endelig frist for godkjenning av avsluttede forhandlinger er 28. august, gjelder LO og YS)
 • Område 10, helseforetak med sykehusdrift:
  Enighet med alle organisasjoner.
 • Område 11, øvrige helseforetak:
  Enighet med alle.
 • Område 12, virksomheter innen helse, velferd og oppvekst
  Enighet med alle.
 • Område 13, Sykehus med driftsavtaler:
  Enighet med LO, YS og Unio. Forhandlinger pågår med Akademikerne. 

 

Opptak fra informasjonsmøte for Spektermedlemmene

Det ble holdt informasjonsmøte for medlemsvirksomhetene om resultatene fra de innledende sentrale forhandlingene 12. april i Oslo Konserthus. Opptak og foiler er tilgjengelig for medlemmene på medlemssidene (krever passord).

Overenskomstområder

Spekter er delt inn i 13 områder, noen med flere virksomheter. 

Område 1: Kulturvirksomheter

Område 2: Norges Bank

Område 3: Avinor

Område 4: Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag

Område 5: Nettbuss

Område 6: NRK

Område 7: NSB

Område 8: Posten

Område 9: Øvrige virksomheter

Område 10: Helseforetak med sykehusdrift

Område 11: Øvrige helseforetak (intensjon om opprettelse av dette området)

Område 12: Virksomheter innen helse, velferd og oppvekst

Område 13: Sykehus med driftsavtaler

Detaljert oversikt over områdene

Innhold