spekter.no>Temaoversikt>Lønnsoppgjør>Lønnsoppgjøret 2018

Overenskomstrevisjonen 2018 er et hovedoppgjør. Dette innebærer at det skal gjennomføres forhandlinger både i forhold til tekstlige endringer i overenskomstene og om lønnstillegg.

De innledende forhandlingene starter opp 10. april 2018.

Det vil bli holdt informasjonsmøte for medlemsvirksomhetene om resultatene fra de innlendende sentrale forhandlingene 12. april i Oslo Konserthus. 

Innhold