spekter.no>Temaoversikt>Lønnsoppgjør>Lønnsoppgjøret 2015

Lønnsoppgjøret 2015 er et mellomoppgjør. Dette innebærer at partene bare skal forhandle om eventuelle lønnsreguleringer, med mindre man har avtalt noe annet. I overenskomstens A-del er det ikke avtalt andre forhandlingstema, men lokalt, i overenskomstens B-del, kan det foreligge forpliktelser til å se på enkelte særskilte forhold dersom dette ble avtalt i fjor.

Lønnsoppgjøret i Spekter startet 15. april. Det ble avholdt infomasjonsmøte for medlemmene 16. april om resultatet av de innledende sentrale forhandlingene. 

Se også Status i lønnsoppgjøret 2015

Overenskomstområder

Spekter er delt inn i 10 områder, noen med flere virksomheter. 

1. Orkestre og teatre
2. Norges Bank
3. Avinor
4. Lovisenberg
5. Nettbuss AS
6. NRK
7. NSB
8. Posten
9. Øvrige virksomheter
10. Helseforetak

Innhold