spekter.no>Temaoversikt>Inkluderende arbeidsliv>Økt pensjoneringsalder

Målet er å øke den gjennomsnittlige pensjoneringsalderen i arbeidslivet.

Det har vært en økning av den gjennomsnittlige avgangsalderen, og det ser ut som om IA- avtalens målsetning med 6 måneders økning i pensjoneringsalder (fra 2009) vil bli nådd i 2013, etter en periode hvor flere enn forutsatt tar ut pensjon.

Det blir fremover viktig å analysere årsakene til dette sett i sammenheng med om og eventuelt hvordan pensjonistene deltar i arbeidslivet. Dersom pensjonsreformen ikke virker etter sin hensikt, må det foretas justeringer.

Spekter er opptatt av at det legges til rette for en god livsfasepolitikk i våre medlemsvirksomheter. Det er imidlertid viktig at dette reflekteres i virksomhetenes behov og muligheter. Det er derfor viktig at det gjøres individuelle analyser og tiltak som knyttes opp til virksomhetens personalpolitikk.

Senter for seniorpolitikk

Senter for seniorpolitikk er et kompetansesenter som arbeider med stimulering og utvikling av god seniorpolitikk i arbeidslivet.

På deres nettisder er det mye informasjon om seniorpolitiske tiltak, og blant annet har de en spørretjeneste for seniortiltak.

Logo SSP

Innhold