Temaoversikt

Viser 1661 - 1680 av 1872 treff
Sorter etter Alfabetet eller Dato

Dannevig, Helene

Publisert: 21.11.2012 kl 17:03

Wigers, Ane

Publisert: 21.11.2012 kl 17:02

Ødegård, Elin

Publisert: 21.11.2012 kl 17:00

Båtstrand, Marte

Publisert: 21.11.2012 kl 16:49

Okstad, Kari Hoff

Publisert: 21.11.2012 kl 16:46

Solberg, Johan Tore

Publisert: 21.11.2012 kl 16:45

Bergene, Trond

Publisert: 21.11.2012 kl 16:43

Eikens, Wenche

Publisert: 21.11.2012 kl 16:42

Kvam, Olav

Publisert: 21.11.2012 kl 16:40

Juliussen, Kristin

Publisert: 21.11.2012 kl 16:39

Saastad, Kari

Publisert: 21.11.2012 kl 16:37

Wikdahl, Anne Turid

Publisert: 21.11.2012 kl 16:36

Bryde, Arild

Publisert: 21.11.2012 kl 16:35

Bratten, Anne-Kari

Publisert: 21.11.2012 kl 16:34

Thoresen, Britt Carina

Publisert: 21.11.2012 kl 16:32

Bengtsson, Audi

Bjønness, Wendy

Publisert: 21.11.2012 kl 16:31

Myrvang, Trond

Publisert: 21.11.2012 kl 16:30

Pensjon

Spekter vil arbeide for at offentlig tjenestepensjon settes på dagsorden så fort som mulig. Målsettingen må være at pensjonsordningene i privat og offentlig sektor i større grad utvikler seg i samme retning, i tråd med målene i pensjonsreformen og på en slik måte at det letter mobiliteten i arbeidslivet.
Publisert: 21.11.2012 kl 15:15

Ledelse og medvirkning

Ledelse handler om å anvende de ressursene som er stilt til disposisjon for å nå de resultatene som forventes og kreves. De ansatte via deres tillitsvalgte er gjennom Hovedavtalen gitt en rett og en plikt til å bidra til at lederens beslutninger blir best mulig. Gode beslutningsprosesser hvor kunnskap og synspunkter kommer fram er et gode, det vil skape bedre forståelse for den beslutningen lederen tar og det vil bidra til at selve gjennomføringsprosessen får best mulig oppslutning.
Publisert: 21.11.2012 kl 15:15