Temaoversikt

Viser 1521 - 1540 av 1804 treff
Sorter etter Alfabetet eller Dato

Mangfold og likestilling

Publisert: 18.12.2012 kl 11:55

Arbeidsretten

Publisert: 17.12.2012 kl 16:18

Arbeidsoppsigelse

Publisert: 17.12.2012 kl 16:00

Arbeidsnedleggelse

Publisert: 17.12.2012 kl 15:57

Arbeidskamp, annen

Publisert: 17.12.2012 kl 15:37

Arbeidskamp

Publisert: 17.12.2012 kl 15:36

Arbeidsgivers styringsrett

Publisert: 17.12.2012 kl 15:35

Arbeidsgiverperiode

Publisert: 17.12.2012 kl 15:34

Arbeidsgiverforening

Publisert: 17.12.2012 kl 15:00

Arbeidsfred (se fredsplikt)

Publisert: 17.12.2012 kl 14:36

Arbeidsavtale

Publisert: 17.12.2012 kl 14:35

Anbefalt forslag

Publisert: 17.12.2012 kl 14:33

Alleårsregel

Publisert: 17.12.2012 kl 14:27

Aktuariell avkorting

Publisert: 17.12.2012 kl 14:25

A-del (se overenskomst)

Publisert: 17.12.2012 kl 14:24

Ord og uttrykk

Publisert: 17.12.2012 kl 13:51

Hovedavtalene

Hovedavtalene mellom Spekter og hovedorganisasjonene er selve grunnmuren i partssamarbeidet, og omfatter bestemmelser om forhandlingsordning, samarbeid og tillitsvalgte.
Tariffavtaler Publisert: 16.12.2012 kl 13:20

Spekter har etablert et sektorråd for helsesektoren

Styret i Arbeidsgiverforeningen Spekter besluttet høsten 2012 å opprette et sektorråd for helsesektoren.
Nyheter Publisert: 14.12.2012 kl 15:30

Haukaas i nytt Holden-utvalg

Administrerende direktør i Spekter, Lars Haukaas
Administrerende direktør i Spekter, Lars Haukaas er oppnevnt som medlem i utvalget som skal se på lønnsdannelsen i Norge.
Nyheter Publisert: 13.12.2012 kl 14:00

Høringssvar - Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt

Etter vår oppfatning er det verken behov for å innføre en plikt for arbeidsgivere til å utarbeide lønnsstatistikk fordelt på kjønn på virksomhetsnivå, eller behov for å innføre en rett til å få lønnsopplysninger ved mistanke om lønnsdiskriminering.
Høringsuttalelser Publisert: 13.12.2012 kl 13:04